Aan iedereen

afbeelding van Admin

Vandaag en gisteren was er wat ophef op de site, voornamelijk met betrekking tot één specifieke gebruiker. Zojuist heb ik de blogs waar het om ging, weggehaald. De reden hiervoor is simpel: de discussie escaleerde en het tij leek niet meer te keren. Ik noem bewust de naam van deze gebruiker niet om het stof niet weer te doen opwaaien.

In een situatie als deze is er geen perfecte oplossing, maar zijn er louter suboptimale oplossingen. Iedereen heeft er uiteindelijk het meeste baat bij als de rust terugkeert op de site en de focus blijft liggen op waarvoor iedereen hier komt: liefdesverdriet.

Daarbij moet de kanttekening geplaatst worden dat niet vergeten mag worden dat achter al die anonieme gebruikersnamen op deze site echte personen schuilgaan. Net als in het echte leven kunnen dit personen zijn die je heel aardig vindt, of personen die je juist niet aardig vindt. Personen met wie je het roerend eens bent, en personen in wiens mening je totaal niet kunt vinden. Dat mag in het echte leven. Dat mag ook op ldvd.nl. Dat hoort er nou eenmaal bij. Ook onpopulaire standpunten verdienen het soms om gezegd te worden en waar de één vreselijk aanstoot aan neemt, kan de ander juist veel hebben. Zoveel hoofden, zoveel kleuren, luidt een oosters gezegde.

Desalniettemin is het op ldvd.nl net zoals in het echte leven zo dat iedereen wel een beetje rekening met elkaar zal moeten houden en dat ook zeker fatsoensregels in acht genomen dienen te worden. Als je een reactie op iemands verhaal plaatst en je merkt dat die reactie niet positief ontvangen wordt, is het misschien zaak te nuanceren of in ieder geval dergelijke reacties niet meer op die persoon los te laten. Of als blijkt dat je iemand kwetst, kunnen excuses misschien de aangewezen weg zijn. Dat hangt allemaal van de situatie af.

In ieder geval is het ook een basisregel dat openbare berechting door de meerderheid niet een methode van deze tijd is om om te gaan met mensen, ook al is er een openbare meerderheid te vinden die de mening over een bepaalde gebruiker delen. Meer voor de hand ligt het om, eventueel door middel van privéberichten, de discussie met deze persoon zelf aan te gaan. Het openbaar iemand veroordelen kan en zal ertoe leiden dat een persoon gedwongen wordt de site te verlaten, 'weggepest' wordt - terwijl dat louter gebaseerd is op subjectieve oordelen die niet waar en correct hoeven te zijn, noch door iedereen gedeeld worden. Vergeet niet dat niet iedereen verbaal en sociaal even sterk is.

Alles in acht genomen, heb ik de blogs hierover gedeactiveerd. Ik heb via de chat en/of privéberichten contact gehad met de persoon aan wie de berichten gericht waren en ook met andere betrokkenen. Ik vertrouw erop dat de rust op de site nu kan terugkeren en hoop dat indien dat niet het geval is, men in eerste instantie mij een privébericht stuurt en niet wederom openlijk een blog plaatst waarin iemand veroordeeld wordt, hoe terecht je ook meent dat dit misschien is. Uiteraard zal ik een oogje in het zeil houden om ervoor te zorgen dat dingen niet opnieuw escaleren en er geen dingen gezegd worden die niet door de beugel kunnen.

Om hiermee de discussie te sluiten, heb ik de mogelijkheid om reacties te plaatsen uitgezet. Niet omdat ik iemand de mond wil snoeren, maar omdat ik wil benadrukken dat deze discussie lang genoeg geduurd heeft en ik voorstel om nu weer te focussen op waar deze site over gaat. Per privébericht ben ik uiteraard altijd benaderbaar en bereid om de discussie nader aan te gaan.