documentaire!

afbeelding van documentaireoververlatenzijn

OPROEP

Wie onverwacht door zijn of haar partner wordt verlaten, merkt hoe dat een
groot trauma in een mensenleven kan veroorzaken.
Verleden, heden en toekomst krijgen een andere kleur en een kring van
mensen om ‘de verlatene’ heen, lijdt mee.
Een serieuze programma-maakster van de publieke omroep zal over dit thema
een indrukwekkende documentaire maken en zoekt contact met mannen en
vrouwen die recent door hun geliefde achter zijn gelaten.
Mocht u meer willen weten of interesse hebben hieraan mee te werken, mail
dan naar:
Eenanderetoekomst@gmail.com