Duidelijkheid over 27 augustus!!

afbeelding van Pagan

Als er wordt afgeweken van de planning zoals nu bijna dreigt te gebeuren lopen er straks 10 LDVD'ers rond te dolen in Den Haag, vandaar nogmaals:
om 13:00 wordt er verzameld op Den Haag Centraal, hier wordt tevens afgerekend voor de BBQ en kunnen mensen meerijden naar het strand.
Wanneer iedereen op zijn eigen tijd komt raken we in de problemen m.b.t de BBQ en de geplande verassing valt dan ook in het water... Dat zou zonde zijn van alle moeite dus...
Als je wilt en kan komen, kom dan dus om 13:00 naar Den Haag CS aan de voorkant, kan niet missen!!!
AUB niet zelf andere plannetjes gaan smeden voor wat betreft tijd en locatie, anders wordt het voor ons te onoverzichtelijk.
Cheers, Arjan