Forumregels

Het is de bedoeling dat iedereen op ldvd.nl een plek vindt waar hij of zij zich prettig kan voelen in tijden van misère, of waar hij of zij simpelweg zijn of haar hart kan luchten. Ldvd.nl is een website waar persoonlijke berichten de hoofdmoot vormen. Persoonlijke berichten, waarachter vaak personen schuilgaan die zich in een kwetsbare periode bevinden.

Hoewel regels op een plek als deze eigenlijk overbodig zouden moeten zijn, heeft de ervaring helaas uitgewezen dat niet iedereen op de site even goed met alle vrijheid kan omgaan. Daarom zijn onderstaande regels opgesteld, die als leidraad dienen voor je aanwezigheid en gedrag op de site. De regels dienen met 'common sense' te worden toegetreden en gelden als basis voor het moderatiebeleid. Het is dus uitdrukkelijk niet de bedoeling van deze regels om met de moderator of admin uitvoerig te gaan letterknechten of iets er wel of niet onder valt. Want in geval van een ingreep van een moderator of admin, heeft de moderator of admin geoordeeld dat er reden was tot ingrijpen. Daarover kan uiteraard onderling gesproken of geschreven worden, maar het feit dat iets er niet letterlijk zo-of-zo staat, zal niet de doorslag geven.

1. Gedraag je op de site naar anderen toe net zo als je in het echte leven doet
Op internet vergeten mensen soms nog wel eens dat ze niet met een computer aan het communiceren zijn, maar met een persoon met gevoelens en gedachten. Omdat de communicatie anoniem is en minder direct is dan in het echte leven, permitteren mensen zich soms dingen die ze in het echte leven nooit zouden doen. De hoofdregel is daarom: hou in gedachten dat je berichten door anderen gelezen worden en hou er rekening mee met wat die berichten met die anderen kunnen doen, met name als je reageert op blogs van anderen of anderen in persoon aanspreek. Trek je wat aan van feedback die je erop krijgt. Met andere woorden: treed elkaar met fatsoen en respect tegemoet.

2. Speel op de bal, niet op de man
Discussiëren is op de site toegestaan, maar hou het netjes. Ga in op de argumenten van de ander en het bericht van de ander, maar word niet persoonlijk en ga al helemaal niet doelbewust een ander trachten onderuit te halen.

3. Discussiëren mag, maar maak geen ruzie en reageer daar waar het moet
Ruzies uitvechten op de site is niet toegestaan. Ook berichten die daartoe zouden kunnen uitlokken, worden verwijderd. Verder: als een discussie gaande is onder een blog, is dat de plek waar de discussie gaande is. Open geen nieuw blog om dezelfde discussie voort te zetten, of om als de discussie geëindigd is, die te heropenen. Eén plek is voldoende voor een discussie.

4. Let op je taalgebruik, toon en nuance
Onnodig grievende bewoordingen en scheldwoorden zijn niet toegestaan. Vloeken mag tot op zekere hoogte, als dit niet persoonlijk naar een andere gebruiker is, maar bedoeld is als uiting van je gevoel in je blog over het onderwerp van deze site. Als je communiceert met andere gebruikers, let dan ook op je toon en nuance en - nogmaals - begrijp dat er een persoon achter de nick zit op wiens bericht je reageert.

5. Meerdere accounts zijn niet toegestaan; je account wissen en meteen weer terugkomen ook niet
Eén persoon mag slechts één account hebben. Sockpuppeting, dat wil zeggen meerdere accounts hebben op de site, of je ene account verwijderen en onder een andere terugkomen, is niet toegestaan. Deze regel wordt hard gehandhaafd; je riskeert er een waarschuwingsloze ip-ban mee, tenzij je vooraf hebt overlegd met de admin of moderator en die akkoord hebben gegeven.

Het is voorts niet de bedoeling dat je je account opheft om enige tijd later jezelf weer aan te melden. Voor het verwijderen van je account geldt: bezint eer ge begint. Door je account te verwijderen, wordt namelijk de verbindende lijn tussen al je bijdragen en privéberichten op de site ook verwijderd; wat eerst een eenheid is, valt als 'los zand' uit elkaar. Dat is niet prettig voor de admin of moderator als die eens wat wil nagaan, maar ook niet voor iemand die in je verhaal geïnteresseerd is en wil lezen wat je eerder allemaal geschreven hebt.

6. Spammen doe je lekker op je eigen website
Reclame maken voor commerciële producten is niet toegestaan. Indien je wenst te adverteren op deze site, kun je daarover contact opnemen met de admin via info@ldvd.nl. Reclame voor commerciële producten waarvoor geen toestemming is verleend, wordt zonder pardon verwijderd en in de meeste gevallen zal je account worden geblokkeerd.

7. Respecteer elkaars privacy
Zeker op het moment dat je via privékanalen (bijvoorbeeld privéberichten) de persoon achter de nickname leert kennen, is het zaak behoedzaam met die kennis om te gaan. Deel geen privégegevens van andere gebruikers op de site (of daarbuiten). De verhalen op deze site zijn zodanig persoonlijk dat anonimiteit alleen prijsgegeven mag worden door een gebruiker zelf.

8. Eén keer een bericht plaatsen is voldoende
Soms krijg je op je bericht helemaal geen reacties. Of je begrijpt niet wat het verschil is tussen een 'verhaal' en een 'blog'. Daarom post je hetzelfde verhaal maar twee keer; om alsnog een reactie te krijgen, of om er zeker van te zijn dat het verhaal ondanks het onderscheid 'verhaal' en 'blog' gelezen wordt. Dat is niet de bedoeling. Dubbele posts worden dan ook zoveel mogelijk verwijderd. Uiteraard is er begrip voor dat je af en toe per ongeluk een bericht meerdere malen plaatst.

9. Deze site gaat in hoofdzaak over liefdesverdriet en wat daarmee te maken heeft
Het onderwerp van de site is in hoofdzaak: liefdesverdriet. Dat maakt niet dat berichten over andere onderwerpen niet geschreven mogen worden, maar hou in de gaten wanneer iets écht offtopic is. Als je als nieuwe gebruiker een bericht over voetbal plaatst dat met liefdesverdriet niets te maken heeft, bijvoorbeeld, zal het worden verwijderd. Ook hier geldt: gebruik common sense.

10. Klachten over andere gebruikers dien je in bij de admin en moderator
Als je klachten hebt over het gedrag van andere gebruikers, dan roep je die gebruikers niet zelf op het openbare gedeelte tot verantwoording, maar stuur je een bericht aan de admin en de moderator via de privéberichten of via info@ldvd.nl. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan dat gebruikers andere gebruikers openbaar ter verantwoording roepen of aan de schandpaal nagelen.

11. Hinderen van andere gebruikers is niet toegestaan
Uit ervaring blijkt dat een hele kleine groep gebruikers veel overlast voor anderen kan veroorzaken, zonder daarbij bovenstaande gedragsregels te overtreden. Maar ook zonder te schelden, grof of beledigend te reageren kan er voor gezorgd worden dat - kort gezegd - de sfeer op ldvd.nl flink verziekt raakt, waardoor de veilige en vertrouwde plek om persoonlijke verhalen te delen voor gebruikers verdwijnt.

Het is op ldvd.nl dan ook niet toegestaan om je zodanig te gedragen dat je het gevoel van veiligheid van andere mensen verpest. Het hinderen van discussies, storend aanwezig zijn op het forum of andere bezoekers lastig vallen met overtuigingen of stokpaardjes kan uiteindelijk tot uitsluiting leiden. Voorbeelden van dit soort gedrag zijn:

  • het blijven hameren op jouw mening, jouw overtuiging, jouw stokpaardje, zeker waar dit niet relevant is;
  • discussiepartners uitlokken en uitdagen;
  • onaangepast gedrag: continu zuigend, hautain, betweterig, arrogant, etc. aanwezig zijn.

12. Klinkt misschien gek, maar: het gelijkheidsbeginsel geldt hier niet
Het kan voorkomen dat naar aanleiding van een bericht van jou een ingreep plaatsvindt, en jij vindt dat jouw bericht lijkt op dat wat iemand anders (een keer) geplaatst heeft, waarop geen ingreep heeft plaatsgevonden. Je kunt je daarom misschien ongelijk behandeld voelen en de neiging hebben daarom tegen de ingreep te protesteren.

Het gelijkheidsbeginsel voor ingrepen geldt niet op deze site. Hoe onrechtvaardig dat misschien ook voelt, het is simpelweg niet te realiseren. Er is op deze site maar één beheerder, die de boel niet 24/7 in de gaten kan houden en die evenmin een fotografisch geheugen heeft. Soms glipt er wel eens wat door wat misschien een ingreep verdiend zou hebben, omdat het de beheerder gewoon even ontgaan is. Soms is de context van de berichten wel degelijk anders, waardoor in het ene geval wél, en het andere geval niét een ingreep gerechtvaardigd is. Soms blijft het bericht staan, maar heeft de schrijver per pb een opmerking gekregen. Wat er ook van zij, de werking is niet dat als een bericht zonder ingreep is blijven staan, jij na een ingreep in jouw bericht je erop kunt beroepen dat daar en daar toch ook niet is ingegrepen. En geef zelf toe: een dergelijk verweer is stiekem ook een beetje kinderachtig.

13. Communicatie met en ingrepen van de admin of moderator
Bij ongewenst gedrag kan de admin of moderator maatregelen nemen. Welke maatregel genomen wordt, beslist de moderator of admin en hangt af van de aard en ernst van de overtreding. In de meeste gevallen, bij normaal gebruik van de site en een sporadische overtreding, zal je een waarschuwing per pb krijgen en/of wordt een bericht van je simpelweg verwijderd. In andere gevallen wordt je account tijdelijk of zelfs permanent afgesloten, al dan niet in combinatie met een ip-ban.

Over ingrepen door de admin of moderator kan altijd gepraat worden. Als een bericht ineens weg is en je hebt het zelf niet gedaan, kan het zijn dat er door een moderator of admin is ingegrepen. Als je zelf geen bericht ontvangen hebt en niet snapt waarom je bericht is weggehaald, kun je altijd even contact opnemen met de moderator of admin. Vaak zul je zelf wel al een bericht hebben ontvangen. Als je vindt dat de moderatie onterecht is, kun je het gesprek met de moderator of admin aangaan om je verhaal te doen. Let wel: het eindoordeel over de moderatie blijft altijd bij de moderator en admin liggen.

Over een ban geldt hetzelfde. Omdat je dan de site niet meer op kunt, kun je het gesprek aangaan per e-mail via het adres info@ldvd.nl

14. Algemene voorwaarden en privacybeleid
Voor het overige zijn op deze site de algemene voorwaarden van toepassing, waarin aanvullende regels staan voor het gebruik van de site. Als je wilt weten hoe op ldvd.nl met de gegevens omgegaan wordt die je op de site invoert, kun je het privacybeleid lezen. De algemene voorwaarden en het privacybeleid zijn (ook) te vinden via de links helemaal rechtsonderaan de pagina.