Privacybeleid Liefdesverdriet {ldvd}

algemeen
De beheerder van deze website ("Ldvd"), een natuurlijke persoon die is te bereiken via het e-mailadres info@ldvd.nl, is verantwoordelijk voor en beheerder van de persoonsgegevens die via deze website ("Website") worden verzameld en verwerkt. Persoonsgegevens zijn gegevens die jou direct of indirect als individu identificeren.

Ldvd respecteert je privacy en houdt zich aan de toepasselijke wetten en regelgeving aangaande de bescherming van persoonsgegevens. Ldvd wijst je erop dat hij deze privacy policy te allen tijde voor welke reden dan ook eenzijdig kan wijzigen. Ldvd adviseert je daarom om deze privacy policy met enige regelmaat op wijzigingen te controleren.

Naar zijn aard bevat deze Website persoonlijke verhalen. Ldvd springt daarom zeer zorgvuldig om met je persoonsgegevens, maar je bent uiteindelijk zelf verantwoordelijk voor de inhoud die je op de Website plaatst of communicatie die je via de Website met andere gebruikers hebt. Het advies is daarom om zo min mogelijk persoonsgegevens te verstrekken en waar mogelijk in de inhoud die je plaatst, verhalen en namen van personen te anonimiseren. Hou er ook rekening mee dat inhoud die je op het openbare gedeelte van de Website plaatst, zoals blogs, verhalen, polls en reacties, door zoekmachines geïndexeerd wordt en dus ook via zoekmachines gevonden kan worden.

categorieën van persoonsgegevens
Naast je IP-adres, die automatisch geregistreerd wordt wanneer je de Website bezoekt, verzamelt Ldvd alleen persoonsgegevens die bezoekers actief aan Ldvd verstrekken. Persoonsgegevens worden alleen actief aan Ldvd verstrekt indien je op de Website een gebruikersaccount aanmaakt en/of gebruikt of indien je een bericht aan Ldvd verzendt, hetzij via e-mail, hetzij via het contactformulier op de website. Categorieën persoonsgegevens die mogelijk via deze Website worden verzameld en verwerkt zijn:

 • Je gebruikersnaam, je e-mailadres en het wachtwoord voor je account;
 • Profielinformatie die je vrijwillig actief verstrekt, zoals je echte naam, je woonplaats, het land waarin je woonachtig bent, je geslacht, je geboortedatum, het adres van je website, je ICQ nummer, je MSN adres, je Yahoo adres en alle gegevens die je verder vrijwillig invoert op je profielpagina;
 • Indien je een bericht aan Ldvd stuurt: alle persoonsgegevens die je daarin verstrekt;
 • Alle persoonsgegevens die je verstrekt via de inhoud die je op de website plaatst, zoals in blog-items, reacties, polls of verhalen;
 • Alle persoonsgegevens die je aan andere gebruikers verstrekt via de communicatiemiddelen op de website, zoals in privéberichten of via de chat;
 • Persoonsgegevens die te maken hebben met je gedrag op de Website, zoals pagina's die je bezoekt of herziet en zoekwoorden die je invoert in de zoekmachine.

doelen van gegevensverwerking
Ldvd zal je persoonsgegevens voor de volgende doeleinden verwerken:

 • Verlening van de diensten van Ldvd, zoals het gebruik van de mogelijkheid om op de Website een blog, verhaal, poll of reactie te plaatsen en met andere gebruikers te communiceren;
 • Gebruikersbeheer;
 • Websitebeheer en optimalisatie;
 • Verschaffen van informatie over de Website en de diensten van Ldvd;
 • Statistiek;
 • Voorkomen van fraude en misbruik.

bekendmaking van persoonsgegevens
Je persoonsgegevens zullen zonder jouw toestemming niet bekendgemaakt worden aan of beschikbaar gemaakt worden voor (of gebruikt ten behoeve van) groepsmaatschappijen en zakenpartners van Ldvd of andere derden. Door op het openbare gedeelte van de Website inhoud te plaatsen (zoals blogs, polls, verhalen of reacties), zullen derden automatisch, gezien het openbare karakter van de publicatie, hiervan kennis kunnen nemen. Het betreft dan alleen de gegevens die je publiekelijk op het openbare gedeelte van de Website kenbaar hebt gemaakt.

Inhoud die je op het openbare gedeelte van de Website plaatst, wordt ook geïndexeerd door zoekmachines en kan derhalve ook door zoekmachines gevonden worden.

gebruik van cookies
Op deze Website wordt gebruikgemaakt van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die naar je internet browser gestuurd worden, die het cookie op de harde schijf van je computer opslaat. Zulke cookies kunnen bepaalde gegevens bevatten, zoals een unieke code om je computer te identificeren. Cookies worden gebruikt om het aantal bezoeken aan de Website, de duur van de bezoeken en de bezochte pagina's bij te houden en te controleren of je al dan niet het gebruik van JavaScript hebt toegestaan. Ldvd verzamelt deze informatie om de Website en de dienstverlening te monitoren en te verbeteren. Je kunt in je browser instellen dat je een waarschuwing krijgt als je een cookie ontvangt of je kunt de ontvangst van cookies weigeren. Ldvd wijst je erop dat indien je cookies weigert, je mogelijk de Website niet meer ten volle kunt gebruiken.

Google Analytics
Ldvd gebruikt Google Analytics, een dienst voor websiteanalyse die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics gebruikt cookies om Ldvd te helpen met analyseren hoe bezoekers de Website gebruiken. Gegevens die door deze cookies worden gegenereerd (zoals je IP adres) zullen worden doorgegeven naar servers in de Verenigde Staten die door Google worden onderhouden.

Google gebruikt deze gegevens om bij te houden hoe de Website wordt gebruikt, om rapporten over activiteit op de Website voor Ldvd te produceren en voor andere diensten met betrekking tot activiteit op de Website en internetgebruik. Google maakt deze gegevens bekend aan derden indien zij daar wettelijk toe verplicht zijn en wanneer deze derden gegevens voor Google verwerken. Google zal je IP-adres niet associëren met andere informatie die Google onder zich heeft.

Je kunt in je browser instellen dat je een waarschuwing krijgt als je een cookie ontvangt of je kunt de ontvangst van cookies weigeren. Ldvd wijst je erop dat indien je cookies weigert, je mogelijk de Website niet meer ten volle kunt gebruiken.

websites van derden
Deze Website bevat links naar websites van derden. Ldvd is niet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens door of de privacy policy van deze derden.

gegevensbescherming
De persoonsgegevens die via deze Website worden verzameld, worden beveiligd door moderne beveiligingstechnologie. Alleen de beheerder van de Website heeft toegang tot je gegevens, de gegevens die je zelf op het openbare gedeelte van de Website ter publicatie indient daargelaten.

bewaartermijn en verwijdering
Ldvd bewaart de informatie die je aan ons verstrekt zolang als je een gebruikersaccount op de Website hebt. Indien je ervoor kiest om je gebruikersaccount te verwijderen, zal alle inhoud die via dat gebruikersaccount op de Website geplaatst is, voor zover mogelijk geanonimiseerd worden en zullen afzonderlijk ingediende stukken niet meer als één geheel door middel van links aan elkaar gekoppeld zijn. De inhoud zal, tenzij zwaarwegende belangen zich hiertegen verzetten, in verband met de logische structuur van de website waarbij sommige gebruikers op anderen reageren, niet verwijderd worden. Afgezien van reacties, kunt je echter wel, alvorens je account te verwijderen, zelfstandig de inhoud verwijderen.

meer informatie
Voor meer informatie kun je contact met de beheerder opnemen op het e-mailadres info@ldvd.nl. Je kunt ook contact opnemen via info@ldvd.nl om toegang tot, rectificatie of verwijdering (binnen de grenzen zoals aangegeven onder 'bewaartermijn') van je persoonsgegevens te verzoeken. Doorgaans zul je echter door gebruik te maken van je gebruikersaccount zelfstandig in staat zijn je gegevens te rectificeren of te verwijderen.