Werk of gekkenwerk?Part of my story

afbeelding van ptm

Werken is gezond zegt men!
Maar samen wérken in je relatie?
Ik bedoel dos:samen met z'n tweeën
één of meerdere banen vervullen,néé,dat werkt noet!
Nooit doen!Van 's ochtends vroeg(4 uur)tot 's avonds laat
(10uur),eten en weer naar bed en weer half 4 op etc.,jaar in jaar uit is funest voor je relatie.Dag en nacht élke minuut samen?Néé!En mede daarom is onze relatie stuk gelopen.
Dat is écht gekkenwerk!Én de huishouding dan en het eten en de 2 kinderen?Én dat 15 jaar lang?Dat is écht om problemen vragen!Én doe kwamen er dos!
2 en een half jaar geleden nam ze autorijles.Prima,maar ze had meer interesse in de instructeur,dan in de lés.Daar kwam ik na een paar maand achter!Woorden en ontreddering van mijn kant.En dat 2 weken voor onze vakantie!En doe vakantie zal ok nooit vergeten!
Morgen méér!
Deze aanzet van mijn verhaal heeft mij véél moeite gekost,en is slechts het begin van alle problemen,die daarna kwamen!!
HMVRPM78