It is better to have loved and lost, than to never have loved at all...

afbeelding van Gast
Waar
55% (12 stemmen)
Onwaar
32% (7 stemmen)
Weet niet
14% (3 stemmen)
Anders
0% (0 stemmen)
Totaal aantal stemmen: %votes
afbeelding van Markovic1991

ook al ga ik kapot van de

ook al ga ik kapot van de pijn elke minuut van de dag... momenteel na 1 maand..
ik zou die anderhalf jaar samen met haar ZO opnieuw doen.