The Wave

afbeelding van chelle

Zo-zo.

Daar waar ik mij inmiddels allang uit het oproer had terug getrokken, zie ik dat een aantal gebruikers het meer dan geoorloofd vonden om op een blog maar ongefundeerd en oordelend over het personage ‘Chelle’ door te blijven schrijven en daar zelfs ‘aanvullingen’ aan bij te dragen.

Terecht dat de blogger zich hier over uitspreekt. Dat zij daar speciaal een blog voor behoort aan te maken, omdat zij kennelijk op haar andere blog niet gehoord, noch gezien werd in zelfs nog haar tussendoorse uitleg waar zij nogmaals onderstreept ‘dat de mening en ervaringen van anderen/iedereen waardevol zijn voor haar’, vind ik egoïsme van de bovenste plank. We kunnen concluderen dat het allang niet meer om de blogger zelf ging, noch waren de ‘aanvullingen’ die werden geschreven in het belang van haar proces. Het werd een Hetze Tegen Chelle. Omdat ik aan het verzoek van de blogger in kwestie wil tegemoetkomen om haar blog -- de plek waar alle commotie zich manifesteerde -- niet te vervuilen, lijkt het mij volledig geoorloofd om mijn eigen geluid in mijn eigen blog te laten klinken.

Gezien de instemmende geluiden op een “Ik wakker het vuurtje niet aan hoor....Ik sta in mijn recht om dit hier neer te zetten’ van een andere gebruiker, neem ik aan dat diezelfde vrijheid hier ook voor mij geldt.

Waar was die gebruikster met haar neurotische gewapper met de forumregeltjes als 1 van haar medestanders zich, aanwijsbaar, schuldig maakt aan precies dezelfde ‘overtredingen’ die zij bij anderen (die haar mening niet delen) altijd direct lijkt te moeten aanwijzen?

Waar bleef haar recycling van de ‘practice what you preach’ naar zichzelf en andere medestanders toe, wanneer ze een andere gebruiker met een andere mening op basis van deze term terechtwijst?

Waar bleven de andere ‘objectieve’ forumleden die er meestal als de klippen bij zijn om een blog te gaan opstarten waar, als Chelle (of iemand anders met een afwijkende mening) iemand weer van repliek heeft gediend, een tegencampagne wordt opgestart dat gaat over ‘respect’, ‘fatsoen’, ‘elkaar in de waarde laten’ en ‘alle meningen mogen naast elkaar bestaan’?

Waar bleef de toepassing van die Narc-‘checklijstjes’ die opvallend genoeg ook heel goed passen op die befaamde ‘omkeer’-technieken die hier door hen die aanstoot nemen aan mijn afwijkende reactie aan een blogger, talloze malen tentoon wordt gespreid in diverse ‘wordsalades’?

Nergens ook maar inhoudelijk beargumenteerd op dat wat ik heb geschreven, noch worden mij ook maar ergens (kritische) vragen gesteld over de uitspraken die ik in mijn reactie aan de blogger heb beargumenteerd. Vind niemand ‘opmerkelijk’, kennelijk. Ik echter wel.

Na het plaatsen van mijn reactie, stuiven er overal rookwolken op door het harde gestampvoet – overigens niet van de blogger aan wie het bericht gericht was, maar-- van enkele diep verontwaardigde, meelezende gebruikers. De blogger, degene aan wie mijn bericht is gericht en die voor mij allereerst centraal staat, reageert positief op mijn reactie. Je zou, als zuiver objectieve lezer/gebruiker, hiermee kunnen concluderen dat ook mijn bericht, hoewel inderdaad anders klinkend en niet conformerend aan het gedachtengoed dat hier overheerst, in ieder geval door de blogger, om wie het hier gaat, gewaardeerd wordt.

In plaats van dat er, waar iemand het niet met mijn berichtgeving eens zou zijn, op mijn inhoud wordt gereageerd en mij voor de verandering eens een oprecht nieuwsgierige vraag wordt gesteld waarachter eens geen hardnekkig oordeel schuilgaat – word ik door een aantal gebruikers die hier overigens op het forum ook heel prominent en overheersend met hun visies aanwezig zijn, ‘benaderd’.

Wordt mij het verzoek gedaan ‘of het mogelijk is dat ik mij niet meer negatief uitspreek over de reacties van anderen’. Met andere woorden, vrij vertaald: ‘spreek je alleen maar uit als je het er (positief) mee eens bent’. Tja, zo werkt dat niet op een openbaar uitwisselingsplatform. Vervolgens een alineaatje ‘hoe een forum werkt’, terwijl 'Het Verzoek' (geen 'vraagje', dus) dat aan mij wordt gedaan, compleet indruist tegen het uitwisselingsprincipe dat nu eenmaal op een forum bestaat onder de gratie van een diversiteit aan uiteenlopende opinies. Een forum vertegenwoordigt de mogelijkheid om kennis te nemen van een veelheid aan standpunten.

Zowel die van anderen, als ook die van ‘Chelle’, dus.

Met inachtneming van dat principe, beroep ook ik mijzelf op het recht om hier – waar het andere meningen betreft – nog steeds mijn eigen mening uit te spreken. Doen andere gebruikers ook nog steeds. Ik ga mijzelf, in mijn eigen visie en mening, niet kleiner of onzichtbaar maken op basis van het gegeven dat enkele gebruikers hier zich constant aangesproken en geïntimideerd voelen door mijn weigering ‘om in het collectieve geluid mee te gaan’. Dat dit bij sommige individuen hier veel weerstand en verontwaardiging opwekt en vervolgens kennelijk hun persoonlijke veroordelingen over ‘Chelle’ in hun ogen rechtvaardigd, bleek uit de berichtgevingen die erna verschenen.

Ineens voegden zich er aan alle kanten gebruikers bij met niet ter zake doende aanvullingen gericht op de persoon ‘Chelle’ (en niet op mijn reactie ten aanzien van de blogger) die, verscholen achter medestandertjes met ruggen die doen denken aan die van Russische Kogelstoters, zich ook even instemmend en jubelend moeten laten horen. Uiteraard niet inhoudelijk of waar dan ook beargumenteerd. Er wordt gewoon, gedreven door de veiligheid van een groepsformatie die hier heerst, zelf ook graag een kogeltje afgeschoten om jezelf in de groepsformatie op de kaart te zetten.

Een benadering waar meerdere gebruikers zich hier inmiddels veelvuldig schuldig aan beginnen te maken en die je inmiddels zou kunnen definiëren als het zogenaamde ‘morgensterren’: lasteren, demoniseren, verdraaien, batterijzuur-spuwen en jezelf vervolgens verkopen als rechtvaardige Heilige ‘die absoluut niet bitter is’. Right. 'Morgensterren' is eenvoudig vertaald: ophitsen, in elk verhaal op zoek gaan naar een negatieve inhoud, olie op het vuur gooien, en daar dan vervolgens, systematisch en zonodig uit de context rukkend, al je brandende bitterzuur op losgooien. Hoppend van blog naar blog zie je een overduidelijk patroon.

Citaat:

“Als je kritiek krijgt, ga je ondergronds trappen”

Fascinerend, deze ‘omkeer’-techniek. Schijnt, zoals dat hier veelvuldig wordt geschreven, een narcistisch ‘trekje’ te zijn. Laten we deze bewering even toepassen, daar waar hij allereerst zichtbaar werd. Namelijk --nét nadat ik mijn reactie schreef – waar ik, inderdaad, kritiek uitte over de ongefundeerde beweringen die hier als zoete koeken door de strot worden geduwd, het constant, systematisch stigmatiseren van een ‘ex van’ op basis van vaak hele summiere info en het overrrulen van de uitleg van een blogger die herhaaldelijk mededeelt ‘ergens nog niet te zijn’ en verklaart ‘blij te zijn’ dat haar diverse invalshoeken geboden wordt.

Als ik dan behoorlijk geirriteerd raak omdat óók nog eens systematisch mijn woorden, zinnen en bedoelingen uit de context gerukt worden, dan word ik even door de zogenaamde Narcist-slachtoffers hier, gekenmerkt als een ‘narcist’.

Ik schreef, goed lezen:

Chelle schreef:

Dit afweermechanisme, (…) begint een ziekelijke, kwalijke en gruwelijk ongezonde vorm aan te nemen. Als--Een allesverslindend, om zich heen bijtend kankergezwel dat maar blijft groeien.”

Werd verdraaid tot:

Citaat:

“En daarna noem je mensen op het forum een kankergezwel.”

(Nee, dat staat er niet)

Vervolgens weer door een andere gebruiker, zonder dat er ook maar even een check werd gedaan om mijn woorden terug te lezen, teruggegeven als:

Citaat:

“Het ligt er wel erg dik bovenop nu, forumgebruikers bestempelen als kankergezwel.”

(wederom, dat schreef ik niet).

En nam weer een andere gebruiker het op deze manier over:

Citaat:

“…en dat er met ziektes gegooid wordt.”

(Incorrect. Ik ‘gooi’ niet met ziektes. Ik vergelijk een collectief, steeds opnieuw in werking gesteld afweermechanisme met een ‘gezwel’. Moeilijk hé, begrijpend lezen?).

En dat is maar 1 voorbeeld in een stroom van misinterpretaties door, ik vermoed, een alarmerend gebrek aan tekstbegrip. Het staat notabene gedrukt. Je kunt het 10 keer nalezen. En het dan nog steeds zo negatief weten te verdraaien. Het is bijna een kunst aan het worden. Dat totaal verkeerde interpretaties tussen gebruikers zo makkelijk van elkaar wordt overgenomen en aangevoerd als ‘bewijsmateriaal’ van hun persoonlijke issues met mij, bewijst maar weer eens hoe ‘objectief’ sommige gebruikers werkelijk zijn.

Zo ‘objectief’ dat ze elkaar gewoon napapagaaien en nog geloven in dat wat zij (of medestanders) denken te lezen. Het niveau van Begrijpend Lezen bij de gebruikers die systematisch mijn woorden uit de context halen, vertoond grote tekortkomingen. Mag ik zeggen, toch, als ik bovenstaand voorbeeld letterlijk zie gebeuren?

Dat je het ‘Begrijpend Lezen’ niet goed onder de knie hebt, daar kan ik nog begrip voor opbrengen. Maar wanneer je op basis van je eigen onvermogen om te ‘begrijpen’ wat er werkelijk gedrukt staat, een foute beeldvorming over een gebruiker gaat verkondigen als De Waarheid, dan gaat het allang niet meer om die gebruiker zelf maar vooral over je eigen gestoorde interpretaties die je constant op teksten loslaat. Als je dan nog steeds, keer op keer, geen onderscheid kunt maken tussen wat er geschreven staat en dat wat je er zelf van maakt omdat je je oordeel over ‘Chelle’ graag bevestigd ziet, dan ben je in mijn ogen geen serieuze gesprekspartner.

Wat er in al dat irrelevante oproer werd tentoongespreid, is een regelrechte manifestatie van een overduidelijk woekerend wrok bij enkele, zeer verbitterde Musketiers van de ‘Narc’-brigade die het vervolgens meer dan gerechtigd vinden om met haast fundamentalistische stuwkracht de ruimte die een kritische andersdenkende inneemt ‘om het ergens niet mee eens te zijn’, te onderdrukken, bestraffen en overheersen. Goh, was dat ook niet een trekje van Narcisme?

Preken Voor Eigen Parochie is het; veilig omringd door instemmende gelijkgestemden die het alleen maar met je eens zullen zijn omdat achter het ‘instemmen’ nu eenmaal de onuitgesproken beloning op je wacht dat je een veilige, beschermde positie in de groep zal kunnen verwerven – en deze vervolgens, zelfs ten nadele van een gebruiker die voorheen de tijd nam om inhoudelijk op je te reageren (daar waar anderen je blogs of reacties niet eens opmerkten), met hardnekkige vastberadenheid probeert te waarborgen.

Hoe geloofwaardig ben je nog, met zo’n uitspraak: “Deze reactie heeft Chelle puur en alleen aan zichzelf te danken” ?

Is dat niet wat Narcisten ook constant doen? Hun eigen gedrag rechtvaardigen door te gaan stellen ‘dat die ander het over zichzelf heeft afgeroepen’? Wat je met zo’n uitspraak uitdraagt, is dat het meer dan geoorloofd is om jezelf het recht toe te eigenen om iemand hier maar ‘met z’n allen’ te gaan straffen en verketteren door in de overtreffende trap te gaan optreden op de persoon zelf, simpelweg omdat de wijze waarop iemand zich hier uitspreekt en het feit dat de mening niet op de jouwe aansluit, je niet zint. En dan ook nog komen met ‘Zullen we er anders even een polletje van maken?’. Dan ben je, je ontkenningen tevergeefs, niet meer bezig met ‘laat een ieder reageren zoals hij wil’, maar speel je wel degelijk in op de uitsluiting & verdeling van een gebruiker waar je zelf maar al te graag aan meewerkt.

Het was uiteraard een kwestie van tijd voordat het selectieve clubje van ‘Narc’-hunters dat zich op dit forum ophoudt, die befaamde ‘Narc’-kaart (nadat deze ook al eerder aan gebruiker Torn was toegespeeld) nu ook publiekelijk aan Chelle wordt uitgedeeld.

Nooit is mij ook maar 1 oprecht geïnteresseerde vraag gesteld waar het mijn benadering van ‘Narcisme’ en het constante ‘demoniseren van die ex’ betreft. Gek is dat. Ik deel namelijk de vele verhalen die gaan over ‘een Narcistische partner’. Dat ik het nooit op die manier naar mijzelf toetrek is omdat ik er vrede mee heb gesloten en het ook niet relevant vind om in elke conversatie een ingang te zien waar ik het weer kan terugleiden naar ‘die gekke ex’ of ‘die mishandelingen’. Ik heb de behoefte niet, noch wens ik energie te geven aan het blijvende naar beneden halen van mijn ex.

Wist je overigens dat dat op die populaire Narc-sites waar vaak naar verwezen wordt, ook als een ‘narcistisch trekje’ wordt gekenmerkt? ‘It will always lead back to a conversation about their abusive past or a crazy ex’. Dit patroon zie ik hier bij sommigen ook constant voorbijkomen.

Ik heb mijzelf vergeven en hem, op basis van zijn indicatie en onvermogens, ook. Ik ‘begrijp’ inzichtelijk hoe het komt dat gebeurtenissen, bij beide individueel, liepen zoals zij liepen. En, het belangrijkste nog: ik weiger hierin enige vorm van slachtofferschap. Altijd gedaan. Ik identificeer mij niet met het slachtofferschap. Ik ben ook van mening, vanuit mijn eigen ervaring op dit gebied, dat het je in je emotionele ontwikkeling niet verder brengt om steeds weer met dezelfde bitterheid in herhaling te vallen ‘wat je toch allemaal is aangedaan’ – en dit ook constant bij eventuele lotgenoten te blijven onderstrepen. Het brengt mij geen plezier en voegt aan mijn leven ook niets positiefs toe, wanneer ik mijn ‘narcistische ex’ steeds maar weer afschilder als een 1 dimensionaal karikatuur van de stoornis waaraan hij leidt.

En daarom weiger ik ook om anderen op die manier te benaderen. In mijn geval is er ook nog een kind bij betrokken die dus een ‘gediagnosticeerde Narcist’ als vader heeft. Daar zit een levenslange verbinding, waarbij ik bij elk contact (met toezicht) tussen vader en kind, iedere keer opnieuw wordt uitgedaagd om dicht bij mezelf te blijven. Op basis van de realisatie ‘wat ik mijn kind wel en niet wens mee te geven’, is het nergens ook maar in zijn belang, noch in mijn belang of het belang van de vader om met diepe bitterheid, rancune en wrok terug te kijken op de gebeurtenissen en met die lading stigmatiserend over de vader/de ex te (blijven) praten.

En met die visie, benader ik hier dan ook de verhalen. Wat heeft iemand anders aan de lading van bittere rancune en hevige frustraties die worden gevoeld (en wel degelijk, tekstueel, voelbaar is) voor de aan een stoornis lijdende Ex en die dan zonder enige beheersing wordt uitgestrooid over anderman’s verhaal? In welke zin ‘brengt’ dat een andere lotgenoot verder? Ik zie het niet. Wat ik wel zie, is de negatieve invloed die deze benaderingen hebben op de ontwikkeling van bitterheid en stagnatie bij andere ‘lotgenoten’. Dat betreur ik, want het houdt je vast in negativisme en het blijft energie zuigen. Vanuit mijn eigen ervaring en doorleefd proces, weet ik maar al te goed dat je ook een ander pad in de verwerking kunt kiezen. Wat een mooie uitwisselingen zou dat opbrengen, wanneer lotgenoten elkaar niet blijven bevestigen in het slachtofferschap, maar elkaar kunnen supporten in het ontstijgen ervan.

In plaats daarvan wordt je hier, door ‘lotgenoten’, uitgejoeld en zelf ‘maar even’ gebrandmerkt als ‘narcist’. Ondersteund wederom mijn mening dat het steevast blijven 'demoniseren van Exen' in de verhalen die voorbijkomen, met uiterste voorzichtigheid bewaakt behoort te worden. Je kan er namelijk behoorlijk naast zitten, blijkt wel weer. Ironisch dat het 'De Strijder' van die afwijkende invalshoek nu zelf overkomt. Wordt mijn zeer logische irritatie over het fundamentele verschil tusseninhoudelijk op een reactie reageren’ of ‘grensoverschrijdend op het personage (af)reageren’, gekenmerkt als een ‘narcissistic rage’. Gezegd door een gebruiker die niets anders doet dan steevast, patroonmatig overal met negatieve ‘rage’ op blogs verschijnen. En dat ‘mag’ allemaal, zonder enige moderatie, blijven staan.

Dit blog is, als ik het teruglees, vooral een ode geworden aan De Andersdenkenden en tegelijkertijd een offensief tegen de Hetze Tegen Andersdenkenden die op dit forum bestaat. Een ieder die zich door bovenstaande aangesproken voelt en hier gaat verschijnen met hetzelfde ongefundeerde persoonlijke gezemel dat voortkomt uit wrok, rancune en haatzaaierij ten opzichte van Chelle wat zich in ‘dat andere blog’ ook als een olievlek heeft uitgespreid, weet dat je daarmee feitelijk alleen maar het bestaan van deze Hetze bevestigd. Het is precies aan te wijzen bij wie, waar en op welke manier dit wrok zich constant manifesteert. Je kunt er vele 'woorden' van Ontkennend Formaat aan vuilmaken 'dat dit niet waar is', maar het zijn 'de acties' die spreken, is het niet?

En dan snel als een grienende, snotterende kleuter stampvoetend richting de admin omdat een ander, na je eigen herhaaldelijke getreiter en ‘niet kunnen stoppen’ op een ander blog, jou vervolgens van scherpe repliek dient.

Citaat:

“Het is gewoon allemaal zo vreselijk voorspelbaar geworden”.

Yes, indeed. Maar, op z'n Narcistisch gezegd: "de 'schuld' ligt altijd bij 'die ander' toch? Knipoog

afbeelding van kiki70

Chelle

Chelle,

Ik wil even reageren op je blog. We zitten hier allemaal met verdriet. De ene meer als de ander. De ene is er al overheen en komt alleen ff kijken hier op dit forum. Liefdesverdriet gaat door de maag en sommige kunnen het niet handelen en vallen af. De ander stapt er erg makkelijk overheen. Ik vind jou adviezen vaak goed maar soms komen ze best hard aan. Ik weet niet waarom je dat doet? Misschien om ze wakker te schudden of dergelijke?

Bij sommige komen jou adviezen dan behoorlijk hard aan.
Iedereen heeft zijn/haar eigen verhaal zoals je zelf kunt lezen. En ik heb in mijn blog jou naam niet genoemd zoals jezelf hebt gezien. Ik heb jou echter wel gevolgd de laatste tijd en al jou Botte reacties gelezen. Dat is misschien jou manier van typen om een ander te helpen dat weet ik natuurlijk niet.

Verder zou jij wel een boek kunnen schrijven want jou Teksten in dit stuk vind ik geniaal
Je verdiend een applausje Knipoog

Fijne voetbal avond gewenst

Kiki

afbeelding van chelle

@Kiki: bot, botter, *botst*

Kiki schreef:

“Ik heb jou echter wel gevolgd de laatste tijd en al jou Botte reacties gelezen.”

Mag ik vragen naar welke ‘botte’ reacties van mij van ‘de laatste tijd’ jij dan precies verwijst, Kiki? Graag zie ik (en ik vraag dit oprecht) een voorbeeld, zodat het voor mij duidelijk wordt waar precies ik daar dan als enige schuldig aan ben of zou zijn.

Je opmerking wekt bij mij namelijk het beeld op alsof ik hier als een wilde, botte ongenuanceerde gek schreeuwend en hakkend over het forum ren. Is dat werkelijk zo? Ik denk zelf namelijk een duidelijke scheiding waar te nemen tussen de reacties die ik schrijf aan een blogger enerzijds EN mijn felle reacties aan meelezende gebruikers die fel, oordelend en op hun manier ook ‘bot’ op mij reageren, anderzijds.

Het gebeurt mijn inziens zelden dat ik een blogger op een ‘botte’ manier, ongenuanceerd benader– en nog minder dat ik van een blogger terug krijg ‘dat mijn reactie ‘bot’ was’. Wat ik weleens terugkrijg is ‘ik kan er niets mee’, of ‘ik moet dit even laten bezinken’. Soit, vind ik prima.

Wat zich echter vooral lijkt te voltrekken, zijn de zich aangesproken voelende meelezers/gebruikers die hier al lange tijd vertoeven (of de gebruiker/s die zich verschuilen achter een Posse van fake-profielen, momenteel ook weer zo eentje) die mij vervolgens, in plaats van mij een vraag te stellen die beperkt blijft tot mijn reactie aan de blogger, op mijn personage gaan aanvallen. En, ja, uit irritatie dat mijn woorden wéér uit de context gerukt worden en vervolgens alle grenzen open worden gegooid om over mijn personage maar van alles te mogen gaan beweren, dan haal ook ik mijn klauwtjes uit. Zeker niet wenselijk, geef ik toe, maar is mijn irritatie zo onmenselijk?

Uiteraard wordt alleen 'Chelle' publiekelijk ‘schuldig’ bevonden en wentelt een ieder die op zijn of haar beurt ook een flink aandeel leverde, zich in De Onschuld Zelve. Is mijn irritatie daarover zo vreemd?

Als we het dan over ‘botte reacties’ gaan hebben, niet om jou te willen kwetsen, maar puur gebaseerd op de selectiviteit en inconsistentie die hier constant zichtbaar wordt: jouw uitspraak waarbij je impliceerde ‘dat Torn waarschijnlijk zo’n man is die erbij staat te kijken als een vrouw wordt geslagen’, niet ‘bot’? Een aanhef met de titel ‘de Narcist ontmaskert, Chelle’, niet ‘bot’? Uitgemaakt worden als ‘een fake’, niet ‘bot’? Mijn door irritatie gedreven felheid, totaal ongefundeerd bestempeld zien als zijnde ‘narcissistic rage’, niet ‘bot’? Een blogger die aangeeft ‘ergens nog niet te zijn’, wel constant die richting op proberen te bewegen, ook niet ‘bot’? En al die reacties waarbij met een botte bijl op elk blog systematisch op het gedrag van ‘een ex’ dat wordt verteld, in wordt gehakt, ook niet ‘bot’?

Ik kan nog wel even doorgaan, maar ik ga ervan uit dat je mijn punt begrijpt dat de ‘botheid’ die je kennelijk alleen maar bij mij opmerkt, zich vaker voordoet en wel degelijk ook door andere medegebruikers wordt gehanteerd.

Hoe komt het toch dat, waar andere gebruikers zich (ook) van die ‘botte kant’ laten zien, er nergens verbolgen en terechtwijzende reacties verschijnen? Het zelfs, als er al niet instemmend wordt gereageerd, oorverdovend stil blijft? Kijkt iedereen dan maar voor het gemak 'eventjes weg'? Maar owee. Bij het eerste scherpe geluid van Chelle (of die andere als ‘bot’ bestempelde gebruiker met de naam Torn), wordt er meteen een offensief en Weerstandscollectief opgericht.

Of geldt het toepassen van ‘botheid’ hier alleen voor een selectief groepje gebruikers wanneer dat specifiek op 'Chelle' (of andere scherp schrijvende gebruikers) gericht is? Is het dan wel ineens 'toegestaan'?

Dank voor je compliment. Het liefst zou ik mijn tijd hier echter willen spenderen aan en volledig kunnen richten op het 'gewoon' kunnen schrijven, uitwisselen en reageren ...

afbeelding van petals

Afweermechanisme? Chelle, jij

Afweermechanisme? Chelle, jij benoemt de reacties van mensen die anders denken dan jij als KANKERGEZWEL. Daar is geen woord Spaans aan.

Ik vind het werkelijk waar ongelofelijk dat admin hier nog niks mee heeft gedaan. En ik vind het ongehoord dat jij het lef hebt om nog steeds te blijven beweren dat je er niks mee bedoelt. Ik heb zoveel mensen gesproken de afgelopen dagen die zich daar echt heel erg aan gestoord hebben, nou dat is nog zwak uitgedrukt: die allemaal zeiden: dit gaat ECHT te ver. En jij blijft volhouden. We lezen het allemaal verkeerd.

Al schrijf ik 280583859039 keer over mijn gekke ex, als noem ik evenzovele malen het woord narcisme, wie denk jij verdomme dan wel niet dat je bent dat je dat denkt te kunnen bestempelen als kankergezwel?

Chelle, newsflash....flash...flash: de reacties van andersdenkenden gaan niet verdwijnen. De reacties van de narcisten-geobsedeerden gaan niet verdwijnen. Als je je daar zo ontiegelijk aan stoort, , misschien moet je dan een eigen forum starten waar jij de regels bepaalt, de boel censureert en iedereen zegt wat hij of zij wel of niet mag schrijven? Waar iedereen de superieure, verheven manier van jou volgt?

Admin!!!!! Hoe moeten mensen nog veilig durven reageren als hun reacties straks ook misschien wel worden bestempeld als kankergezwel? Wat is dan in vredesnaam het nut van een open forum nog? Waarvoor hebben we de forumregels dan?

afbeelding van Lynnda

ha Petals

Meisje Glimlach hoe istie?
mmmm....ik ga wel even verder in een pb ok?

afbeelding van kiki70

narcisten

Ben jij ook een narcist chelle? Omdat je er zelf steeds zo kwaad om wordt? Voel je je aangesproken?

Niemand kan en mag zomaar een stoornis bedenken of een stempel op iemand hoofd zetten...
Maar als het nou is bewezen, dan mag je daar toch over praten? Is niets mis mee toch? Alleen met een persoonlijkheidsstoornis ga je niet dood, met een KANKERGEZWEL (sluipende moordenaar) meestal wel...

KIKI

afbeelding van hortensia

@Chelle-over de top

Chelle ,
Mooi blog waarin ook jij iets van jezelf laat zien, maar een oplettende belangstellende lezer kon al weten dat ook jij veel hebt meegemaakt , wat mij heel erg aanspreekt is juist jou benadering van niet de nadruk op het slachtofferrol te leggen maar handvatten aan te bieden waarmee men verder kan. Ik neem aan dat ieder mens dat wenselijk vind omdat juist dat soort reacties stemmen tot nadenken en zelf opbouw, maar misschien vinden sommige mensen het prettiger om gehoord en "gezien"te worden in hun leed , daar de focus op willen blijven leggen omdat het voor hun een fijn soort aandacht geeft om zich veilig te voelen en gehoord door medemensen. Bij elkaar zo af en toe op schoot te kunnen kruipen een aai over de bol te geven en te krijgen , zoals iemand eens zei, we dronken een glas en deden een plas en alles bleef zoals het was......
En ja dan is het misschien moeilijk te verteren als er een (jou) reactie komt die niet vertroetelend neerdaalt, alhoewel ik maar niet kan begrijpen dat mensen jou reacties "hard"over vinden komen, met de beste wil van de wereld niet .
Chelle laat je niet van de wijs brengen , je doet zoveel goeds hier op de site en ik denk dat heel veel mensen heel veel aan jou reacties hebben gehad , ik wel in ieder geval. Al hebben wij elkaar af en toe ook wel bij de haren gehad , ik heb bewondering voor je en mag je ontzettend graag en vind je een aanwinst hier op deze site . Het valt me op dat veel mensen die hier voorheen veel waren , nu minder op de site zijn , dit waren stuk voor stuk mensen met een eigen mening die met kritische vragen en opbouwende kritiek soms hun aandeel wilden leveren , maar aangezien dat niks meer gewaardeerd wordt vind ik het niet gek dat de site iets minder druk bezocht wordt de laatste tijd en deze mensen sporadisch nog online zijn.
Jammer voor allen die hun hulp/steun hadden kunnen gebruiken.Omdat ik vind dat juist deze mensen het talent en de ervaring hebben/hadden net als jij om iets voor een ander te kunnen betekenen.Daar zijn we hier toch ook voor , al heb je zelf niet veel verdriet meer , maar door eerdere ervaringen er wilt zijn voor een ander als die het even heel moeilijk heeft, waar je zelf zo af en toe ook nog terecht kunt als je zelf weer tegen iets aan loopt , maar zoals ik al eerder zei , niemand stelt jou ooit een vraag ...
Hoe gaat het met jou ?

Heb een fijne dag meis en trek het je niet aan

x

afbeelding van chelle

@Hort: Heldin

Lieve Hort,

Opmerkelijk dat jij echt de enige lezer bent, die mijn persoonlijke stuk waar ik mijn ervaring met Narcisme uitleg, wel 'ziet' en dit meeneemt in je reactie. Ik dank jou voor je scherpe bijval. Hier en op 'dat andere blog'. Hoewel je vermoedelijk wel andere dingen aan je hoofd hebt, sta je er toch en spreek je jezelf uit. Nooit te beroerd om zelfs in je eentje op een barricade te klimmen. As usual.

Ik denk dat jij en ik het levende voorbeeld zijn dat, hoewel wij het niet altijd met elkaar eens zijn en in het verleden weleens in een vurige uitwisseling verwikkeld raakten, wij elkaar juist op basis van soms verschil in visie en met name hoe wij deze naar elkaar toe uitdragen en tegelijkertijd volledig van elkaar respecteren, met bewondering met elkaar om kunnen en wensen te gaan.

Ik dank jou dat je me bevestigd in mijn geloof dat het, ondanks de recente 'bewegingen', ook op deze respectvolle manier kan.

Hort, Dank! x

afbeelding van chelle

@Kiki II

Kiki schreef:

“Ben jij ook een narcist chelle? Omdat je er zelf steeds zo kwaad om wordt? Voel je je aangesproken?”

Ik begrijp niet zo heel goed, welke kant je met deze vragen op wenst te gaan. Ik zie je deze vragen in ieder geval niet stellen aan andere gebruikers die zich ook met terugkomende felheid op dit thema blijven storten. Vind ik apart.

Ik ben van mening dat ik in dit blog heel duidelijk heb uitgelegd wat ik ‘heb’ met het thema Narcisme en hoe het komt dat ik, in tegenstelling tot het collectieve geluid hier, een andere benadering verkies. Dat je me hier de vraag gaat stellen ‘of ik ‘ook’ een narcist ben’, wekt bij mij de indruk dat je me óf niet goed hebt gelezen, óf simpelweg de verbanden in mijn blog niet kunt leggen. Is er iets dat je niet goed hebt begrepen aan mijn eigen ‘geschiedenis’ met een ‘bewezen Narcist’?

Kiki schreef:

“Niemand kan en mag zomaar een stoornis bedenken of een stempel op iemand hoofd zetten...”

Dat gebeurt hier aan de lopende band, beste Kiki. Recentelijk nog, op mijn hoofd. Als ik me goed herinner, heb je daar zelfs met een instemmend, dikgedrukt ‘Amen!!!’ op gereageerd Knipoog

Kiki schreef:

“Maar als het nou is bewezen, dan mag je daar toch over praten? Is niets mis mee toch? Alleen met een persoonlijkheidsstoornis ga je niet dood, met een KANKERGEZWEL (sluipende moordenaar) meestal wel...”

Ik bekritiseer niet ‘het schrijven erover’. Geenzins. Het is erg vervelend dat het zo uit de context wordt getrokken. Waar ik wel kritische kanttekeningen bijzet is wanneer ik herhaaldelijk, en dan met name op nieuw aangemelde bloggers, de focus gelegd zie op het naar beneden halen ‘van die ex’ op basis van vaak hele summiere info die vervolgens karikaturaal uitvergroot wordt. Daar is toch ook niets mis mee, toch, om tevens een ander geluid te laten klinken?

Wat betreft het woordje ‘kankergezwel’: ik heb nu meerdere malen uitgelegd in welke context ik dat heb gebruikt, maar ik blijf het ‘verdraaid’ naar me teruggeschoven zien. Is het heel gek, dat mij dat mateloos irriteert?

afbeelding van kiki70

Chelle

Jij mag je mateloos irriteren aan anderen....

Maar Chelle, ik heb jou blog nog eens gelezen en jij kampt ook met veel verdriet of je hebt dat gehad. Ik begrijp alleen niet dat anderen dan geen verdriet mogen hebben. En misschien komen jou lief bedoelde botte reacties niet zo over maar het wordt wel bot neergezet. Soort van minachtend

afbeelding van verdrietig79

kiki/chelle

Aan kiki,
Zonder enige partij te kiezen (dat even voorop gesteld!)
Er staat nergens dat chelle een ander zijn of haar verdriet niet mag hebben.
Ten 2de is het maar net hoe je de reacties leest...ik kan er namelijk niet uit opmaken dat iets bot geschreven of bedoeld is...
Iets wat me wel opvalt is dat wanneer er 1 persoon over een opmerking struikelt er gelijk tig mensen ook gaan reageren..
Wellicht niet goed de reacties gelezen maar de reactie dan gelijk aannemen zoals een ander iets leest.
Hoop dat je me begrijpt kom misschien wat warrig over.
Iets wat ik van jou dat niet begrijp kiki is dat het je stoort dat chelle in andermans ogen bot reageert jij vervolgens een Blog schrijft wat VOL staat met uitingen die naar mijn mening niet door de beugel kunnen.
" ALS U NIET WIL WAT U GESCHIED DOE DAT OOK EEN ANDER NIET"

Aan chelle,
Iets wat mij verkeerd schoot was het woord boven de reactie op mijn Blog. ...cancerous. ...maar dat komt omdat dat bij mij heel gevoelig ligt...
Verder heb je in mijn ogen op mijn Blog (inhoudelijk) niet bot of slecht gereageerd.
Een ieder heeft het recht om op zijn manier te reageren en het is nooit verkeerd om een verhaal vanuit verschillende ooghoeken te bekijken.
Vind het in ieder geval knap van je dat ook jij je kwetsbaar opstelde Door jou verhaal uit te lichten zodat anderen misschien een andere kijk krijgen op het geheel.

Nogmaals ik kies geen partij ik ben van mening dat ieders mening geuit mag worden zolang het maar met respect gedaan wordt.

afbeelding van kiki70

Verdrietig

Ik ga geen namen noemen hier op dit oh zo vriendelijk forum. Ik gaf aan dat vele onder ons vind dat Chelle bot reageert, het is misschien wel haar manier van doen. Ik kan niet in haar hoofd kijken wat zij op het moment voelt als er EENS WEER OVER NARCISME wordt gesproken. Ik spring inderdaad meteen in de pen en dat doet chelle en anderen ook en dan begin jij gelijk met kiki dit en kiki dat? Ik geloof dat ik niet de enige ben Verdrietig?????

Kiki

afbeelding van chelle

@Verdrietig: respect

Ik begrijp wat je me hier probeert te zeggen, 3tig. En ik waardeer dat je mij deze kritische noot op een - in ieder geval voor dit forum - emotioneel ontwikkeld, niet-aanvallend level laat horen. Ik heb bij het typen van de aanhef van mijn reactie totaal niet stilgestaan wat zo’n schreeuwende, markante titel bij jou, notabene aan wie het blog toebehoorde, zou kunnen oproepen. Of bij anderen die daar mogelijk aanstoot aan zouden geven. En dan zal ik er uit sportiviteit niet al die andere aanstootgevende titels van andere medegebruikers bij halen. Voor wat ik zelf typ (en ook zo heb bedoeld), neem ik alle verantwoordelijkheid. Overigens, zelfs al had het voor jou niet heel gevoelig gelegen, dan nog kan ik niet anders dan je gelijk geven dat jij op jouw blog wel degelijk mag aangeven wat je wel en niet prettig vindt.

Sorry dat ik daar geen rekening mee heb gehouden; ook mijn emotie (irritatie, boosheid, frustratie) nam op dat punt helaas de overhand. Aandachtspuntje voor mij.

Verder wil ik je bedanken voor je objectieve reactie hier. Ik betreur het om te aanschouwen hoe ook jij meteen, ondanks jouw mededeling ‘zonder enige partij te kiezen’, meteen de wind van voren krijgt. Ik zou je voor de keuze jouw eigen geluid te laten klinken meer lof willen geven, maar ik wil voorkomen dat ik jou daarmee onnodig in een positie plaats waarbij het uitspreken van mijn waardering hiervoor, mogelijk door sommigen weer geïnterpreteerd kan gaan worden dat ik jou manipulatief mijn richting op probeer te manoeuvreren.

Ik besef: als ik me zelfs bij mijn wens om mijn bewondering of lof voor iemand's bijdrage uit te spreken, moet gaan bezighouden met de mogelijkheid dat het wellicht verkeerd geïnterpreteerd kan worden, dan is er echt een dieptepunt bereikt in ook mijn veiligheid.

Dessalnietemin: ik waardeer je eerlijke, respectvolle reactie hier

afbeelding van Teigetje

Chelle

Is het fair om een vis te beoordelen op zijn vermogen in een boom te klimmen?

Ik zie je elke keer weer hele lappen tekst produceren waarin je je druk lijkt te maken over het taalbegrip van anderen. Dat lijkt me best vermoeiend. Waarom accepteer je niet, dat niet iedereen is zoals jij, niet alle mensen dezelfde vermogens hebben? En als je dat wel doet, waarom lijkt het dan alsof je dat niet doet? Waarom maak je je zo druk als je al dan niet terecht niet begrepen wordt?

Natuurlijk heb je in veel dingen gelijk, daar gaan de discussies niet over denk ik. Waar het wel over gaat, is wederzijds onbegrip. Ik zie je dan vaak steeds botter reageren. Daar vallen mensen over.

Zoals bijvoorbeeld ook weer hierboven, waarom vind je het nodig om iemands nickname te verbasteren tot een werkwoord? Waarom doe je dat? Wat laat daarmee zien dat je morgensters mening en bijdrages respecteert, als zijnde anders dan de jouwe? je schrijft zelf vaak iets in de trant van dat je graag wilt dat jouw bijdrage wordt gezien (en geaccepteerd) als tegengeluid aan de reacties van anderen. Maar wat maakt dat jij serieus moet worden genomen terwijl je morgenster niet serieus lijkt te nemen?

Mij heb je ooit beticht van waandenkbeelden. Wat is daar anders aan dan dat jij wordt beticht van narcisme? Mij deed het pijn, doet het dat jou ook?

Natuurlijk heb jij ook het nodige meegemaakt, net als iedereen hier. Daar ga ik, ondanks dat ik je openheid daarover waardeer nu even niet op in. Denk wel dat het goed is dat je het hebt gedeeld, zodat anderen je misschien meer zullen begrijpen.

Ik hoop dat je ondanks onze botsingen in het verleden kan zien dat ik zonder boosheid schrijf. Dat je zonder vooroordelen deze bijdrage hebt kunnen lezen. Ik wil dat je weet dat ik denk te weten dat jouw hardheid een bijzonder krachtig en effectief overlevingsmechanisme is geweest, maar vraag me af of het nog steeds nodig is.

Groet,
Teigetje

afbeelding van chelle

# catching another wave

@ Teigetje

Ik had je graag in je hoop versterkt dat ik ‘zonder vooroordelen’ jouw bijdrage tot me had kunnen nemen, maar eerlijkheid dwingt mij om te bekennen dat mij dat toch niet helemaal is gelukt.

Teigetje schreef:

“Ik wil dat je weet dat ik denk te weten dat jouw hardheid een bijzonder krachtig en effectief overlevingsmechanisme is geweest, maar vraag me af of het nog steeds nodig is.”

Wanneer ik op dit forum, ongevraagd, word benaderd vanuit de insteek ‘(ik wil dat je weet) dat ik denk te weten’, dan mis ik een essentieel element. Ik mis de inachtneming (en daarmee dus het besef) dat je je op basis van een virtuele omgang in de vorm van alleen tekstuele uitwisselingen die er (ook specifiek tussen jou en mij) op dit forum zijn geweest, de veiligheid van iemand vergeet wanneer je jezelf de ruimte denkt te kunnen gaan verschaffen om een psychoanalyse over 'het personage' los te laten.

Je zet op deze manier namelijk, hoe ik dat in dit geval ervaar althans, je stelling ‘vast’. Vind ik erg vervelend, omdat ik me beroep op het gegeven dat jij mij niet persoonlijk (functionerend in mijn echte leven) kent, noch (hebt) mee(ge)maakt. Je zit hiermee dus al meteen in mijn 'allergie' en ik ga er vanuit dat ik jou, Teigetje, gezien je betogen over ‘veiligheid’ en ‘grenzen’, hier niet meer over hoef uit te leggen. Als je je behoefte niet kunt onderdrukken om, waar het mijn forum-gedrag betreft, je speculaties of vermoedens publiekelijk kenbaar te maken, biedt het me dan niet aan in de vorm van ‘ik denk te weten’. Stel me dan een vraag, waarbij je mijn persoonlijke ruimte intact laat. Bijvoorbeeld volgens de door jou aangeprezen Schein’s Humble Inquiry, waar jij me weleens op hebt gewezen.

Het tweede aspect waardoor het mij niet is gelukt om jouw reactie zonder enige scepsis of reserve te lezen, is dat ik twijfels heb bij jouw beweegreden en intentie wanneer ik waarneem dat je je toch weer heel selectief alleen op mij richt en mijn reacties/gedrag eruit filtert.

Op de blogger zelf, en het blog waar het vuur ineens ontstak, heb ik je nooit zien verschijnen, noch ooit inhoudelijk op gehoord. Op basis daarvan, doe ik even de aanname dat je daar kennelijk geen interesse in had. En dan toch, wanneer ik me op mijn eigen blog scherp en duidelijk geïrriteerd uitspreek over hoe ik de gebeurtenissen en de aanvallen op dat desbetreffende blog ervaren heb, voel ook jij ineens de behoefte om specifiek je mening over alleen mij en mijn gedrag te komen ventileren. Er wordt hier, aanwijsbaar, door vele gebruikers van alles uit het toetsenbord geslagen, maar wat jij opmerkt is ‘dat je mij steeds botter ziet reageren’ en ‘Daar vallen mensen over’.

Mag ik heel eerlijk tegen jou zijn, Teigetje? Ik kan me niet onttrekken aan mijn sterke vermoeden dat jou verschijning op mijn blog, heel veel (en wellicht zelfs alles?) te maken heeft met een ook bij jou nog steeds woekerende frustratie omtrent de aanvaringen die er op het laatst tussen jou en mij zijn geweest, waarbij je (voordat je jezelf weer even op dit forum op ‘inactieve modus' zette) een periode lang alleen maar in blogs en reacties leek te verschijnen met aanklachten en terechtwijzingen waar het specifiek alleen 'Chelle' betrof. Ook toen heb ik je geschreven, dat ik dat erg vervelend vind.

Het kwam namelijk toch maar weer even terloops 'bovendrijven' in dit fragment:

Teigetje schreef:

“Mij heb je ooit beticht van waandenkbeelden. Wat is daar anders aan dan dat jij wordt beticht van narcisme? Mij deed het pijn, doet het dat jou ook?”

Voert het dus toch terug naar een issue die jij nog met mij hebt, of niet? Wat is de werkelijke reden dat jij mijn ophef over de recente, giftige aanvallen op mij, nu ineens als geldig argument aanvoert om mij weer even te herinneren aan een uitspraak die ik eens aan jou heb gedaan? En waarom hier, nu? Zie, dit zet bij mij vraagtekens over je objectiviteit in deze. Ik ervaar het, alsof jij deze aanvallen op mij momenteel dankbaar aangrijpt om ‘iets’ dat jou kennelijk nog steeds (over mij) dwars zit, weer aan mij te komen serveren.

Wel even belangrijk, om in je argument ook mee te nemen dat jij het in diezelfde uitwisseling nodig vond om mijn privacy en veiligheid te schenden door eerst mijn professie als ammunitie tegen mij te gebruiken en vervolgens een ongefundeerde psychoanalyse op mij wenste toe te passen (ook daar weer), waarbij je er niet voor terugdeinsde om, hoe onwaar, ongefundeerd en totaal irrelevant dan ook, vanuit ‘je intuïtie’ te impliceren dat ik ‘een kind zou zijn van ouders met psychiatrische problemen’.

Dat soort uitspraken en analyses had ik jou moeten schrijven; dan was dit forum te klein geweest. Wanneer je al in een bijtreflex schiet wanneer jouw naam genoemd wordt in relatie tot een dank/lofbetuiging op een blog waarmee je niet geassocieerd wenst te worden, omdat dát, in jouw beleving, al door jou ervaren wordt als ‘het schenden van jouw grens en veiligheid’, dan had je mij virtueel naar de keel gegrepen met dat soort uitspraken. Vervelend alleen, dat je die grenzen van veiligheid bij anderen, of althans bij mij, veel minder goed door lijkt te hebben.

Voor mij bestaat er een verschil tussen mij midden in een uitwisseling met jou bevinden (waar je hier naar verwijst) waar je, in mijn beleving, zulke zwaar geladen uit de context getrokken betekenissen bleef verbinden aan dat wat ik schreef en bedoelde, dat ik het uiteindelijk inderdaad begon te ervaren als ‘waanbeelden’ EN, in een totaal andere setting recentelijk, voor ‘Narcist’ te worden uitgemaakt door verontwaardigde 'bijstanders' die vanuit hun eigen (voor de blogger niet ter zake doende) verwrongen beeld in woede ontsteken en daarbij iemand gaan kenmerken als ‘narcist’. Pijn gedaan? Nee. Ik word niet geraakt door iets waar ik mezelf niet in herken. Maar de wijze waarop hypocrisie zich slalommend staande probeert te houden, dat raakt me wel altijd.

Teigetje schreef:

“Ik zie je elke keer weer hele lappen tekst produceren waarin je je druk lijkt te maken over het taalbegrip van anderen. Dat lijkt me best vermoeiend. Waarom accepteer je niet, dat niet iedereen is zoals jij, niet alle mensen dezelfde vermogens hebben? En als je dat wel doet, waarom lijkt het dan alsof je dat niet doet? Waarom maak je je zo druk als je al dan niet terecht niet begrepen wordt?”

Ik was in de veronderstelling dat ik dit al heb uitgelegd? Je lijkt hier in mijn beleving namelijk 1 belangrijk aspect te vergeten: wanneer het taalbegrip, of eerder: het gebrek aan taalbegrip, bij anderen zodanig extreme, kwalijke vormen gaat aannemen dat het mijn veiligheid en tevens mijn personage begint te overheersen, heb ik daar dus last van. Ik vind het giftig en daarmee ‘dealen’ is inderdaad vermoeiend.

Hoewel ik liever uitga van het principe dat mensen elkaar, op de eventuele individuele onvermogens die er zijn, kunnen aanvullen en inspireren waardoor je elkaar wellicht in eigen vermogens helpt ontwikkelen, kan ik wel degelijk accepteren ‘dat niet iedereen dezelfde vermogens heeft’. Alleen, wanneer dat verschil in ‘vermogen’ uiteindelijk een onvermoeibaar groot obstakel begint te vormen waardoor alles dat ik hier schrijf, systematisch onder de loep moet worden gehouden in de hoop die negatieve beeldvorming bevestigd te zien die sommigen hier van mij wensen vast te houden/uit te spreken, dan zitten we dus in ‘mijn ruimte’ die wordt aangetast. Daar ageer ik tegen (overigens, op dezelfde manier zoals ik dat in het verleden ook belangeloos deed voor bloggers die met veel lading veroordelend werden geschoffeerd).

Wanneer mensen, ondanks de concrete, duidelijk aanwijsbare voorbeelden die je aanvoert om te pleiten voor de werkelijke intentie waarmee je je reactie, of een woord/uitspraak hebt bedoeld of gebruikt, nog steeds systematisch willen geloven ‘dat jij het ‘gewoon’ hebt bedoeld zoals zij willen denken dat je het bedoelde, of zoals zij willen denken dat het is’, vind ik het inderdaad moeilijk om me daar niet te laten horen.

Willful ignorance (the state and practice of ignoring any sensory input that appears to contradict one's inner model of reality), dat raakt mij.

Je hebt zelf eens geschreven: “Op deze wijze voel ik mij niet meer gezien, want je zit nu tegen je eigen plaatje van mij aan te kijken.” Vond je zelf erg vervelend, toen. Sprak je je over uit. En nu ga je, waar het mijn irritatie hierover betreft, hardop vragen stellen ‘waarom ik me er zo druk om maak’? en ‘waarom ik het niet gewoon accepteren kan’?

Waarom stel je specifiek alleen mij deze vragen eigenlijk? Deze zijn namelijk, als je werkelijk enige objectiviteit zou hanteren, ook prima toepasbaar op de reacties bij andere druktemakende medegebruikers die ook zichtbaar moeite lijken te hebben om te accepteren ‘dat niet iedereen is zoals zij’. Ik ben daardoor toch geneigd om in jouw reactie het meten met dubbele maten gehanteerd te zien, aangezien je vizier (net als de voorgaande laatste keren) alleen op mij is gericht.

Maar zo ‘objectief’ wens je wellicht niet meer te zijn? Dat kan, natuurlijk. Ook prima wat mij betreft.

Ik zou het appreciëren als we hier geen over-en-weer discussie van gaan maken die mogelijk toch uiteindelijk kan gaan uitmonden in dieper gelegen frustraties die jij ten opzichte van mij wellicht nog koestert. Mocht ik in mijn reactie naar jou 'onvriendelijk' overkomen, dan wijd ik dit aan mijn behoefte om momenteel heel scherp mijn eigen veiligheid te bewaken. Met verscheidene (ex-)gebruikers die zich geprikkeld voelen om hun 'mening over Chelle' te komen ventileren, is het voor mij noodzakelijk om dit voor mijzelf te waarborgen waar het hen geen reet meer interesseert.

Het is in ieder geval niet mijn bedoeling om jou waar dan ook bewust te willen kwetsen.

afbeelding van Teigetje

@chelle

sorry, maar je aannames kloppen niet
ben halverwege maar gestopt met lezen
veel succes verder

en sterkte

groet
Teigetje

afbeelding van lisever

Als exgebruiker van jaren -

Als exgebruiker van jaren - inmiddels zelfs bijna een decennium - geleden, kijk ik hier nog af en toe. Zo ook een week of twee geleden. Sindsdien kijk ik hier echter vaker. Niet uit ldvd, dat heb ik totaal niet, al heel lang niet meer. Wel vanuit de strijd die hier woedt met als inzet 'narcisme'. Ik voel me soms een beetje een voyeur, overigens, maar het is wat het is.

Mijn expartner van ooit had het (officiële) gevreesde en gewraakte label, samen, overigens met nog wat andere labels. Er rammelde nogal wat aan. Niet dat ik me daar in het begin - verliefd en wel - ook maar iets van aantrok. Ik was sterk, immers, sterk genoeg voor ons 'team'. En liefde overwon alles, immers.

Dat het uiteindelijk mijn naïveteit afslachtte en mijn welzijn overwon, sja, daar kwam ik natuurlijk pas achter toen het veel te laat was.

Kort, ik heb veel pijn en verdriet gehad door die partner en na het verlaten van die partner. In het begin voelde ik me gebruikt en nogal slachtoffer van die partner. Het leven met hem was als leven in een emotionele jungle, waarbij het overigens altijd zijn drama's waren die de boventoon voerden, zonder rust of pauze. Na een aantal jaren - want ik hield zoveel van hem - energie geven was het op en voelde ik me opgebruikt, ik voelde me als een haar in een ranzig putje en moest alles van me af vertellen, voor erkenning en gerechtigheid.

Ik raakte er niet over uitgepraat. Ik barstte van de anekdotes over te bizarre voorvallen en vormen van manipulatie waar ik aan onderworpen was geweest. Ik kon niet genoeg sites vinden over impossible people, narcisme en borderline. Jarenlang een air van de sterke ophouden kreeg een treurig einde; huilende verhalen, verongelijktheid, zelfmedelijden, verdriet en een algeheel gevoel van 'waar heb ik het allemaal aan verdiend, ik probeerde het juist allemaal zo goed te doen, immers.

Natuurlijk gaat zoiets wringen na verloop van tijd en kwam ook steeds vaker het 'en ik dan' gevoel aan bod. Waarom was ik zo gevallen voor die man? Waarom had ik me zo uitgesloofd? Waarom deed ik zo moeder Theresa na? Wat was er in mij dat de deur openzette voor iemand als hij? Waarom had ik me zo uit de naad gewerkt om hem tot inzichten te brengen, te veranderen, de partner te worden die ik vanaf minuut 1 dacht dat hij was?

Natuurlijk kun je dan een tijdje 'liefde' als antwoord geven. Kom je er ook nog leuk vanaf, jij als onbaatzuchtig, veel te goed voor deze wereld mens tegen de verdorven misbruikende narcist. Pobrecita! Maar, als je verdriet en je schok groot genoeg zijn dan houd je dat uiteindelijk niet vol, denk ik. Ik niet in ieder geval. Er ontstond een spiegel met fel tl-licht en daar ging ik, door de mangel van eigen makelij.

Gedurende het hele proces van slachtofferschap en zelfonderzoek heb ik hier rondgelopen en rondgeschreven. Eerst als hulpzoekende en als iemand die haar verhaal kwijt móest, daarna als inzichtendeler. Nog weer later als prediker. Want ja, uiteindelijk word je hier een soort expert, of denk je dat te zijn.

Ook ik ergerde me gaandeweg overigens kapot aan lichtzinnige labels die her en der geplakt werden en ook ik begon te gruwelen van mensen die zichzelf enkel zielig vonden en weigerden naar zichzelf te kijken.

Maar ja, als ik ga kijken wat er voor nodig is geweest voor ik ook een beetje eerlijk naar mezelf durfde te kijken...?

Uiteindelijk denk ik dat als je doorschiet in je predikersrol, je beter kunt vertrekken. Dat je je dan weer moet gaan afvragen of het nog wel zuiver is wat je zelf doet, ongeacht of je gelijk hebt of niet (zo er al zoiets bestaat).

Je kunt je ook afvragen wat je zelf nog zoekt en zelf nog te winnen hebt door het gebruik van deze site. Als je niet meer kwetsbaar kunt zijn en aan geen ander dan jezelf meer iets kunt hebben hier, althans, niets anders dan bijval voor jouw grote gelijk, dan is je aanwezigheid hier mogelijk niet meer zo zuiver gemotiveerd. En dat denk ik, eerlijk gezegd. Van jou Chelle en van je onvermijdelijke vaste bijvalmaatje idem.

Al die lappen tekst, inclusief citaten, cursiefjes, vetgedrukte zinnen voor extra nadruk, waar doe je het nu eigenlijk echt voor? En ben je nog in staat ook kritisch naar jezelf te kijken daarin? Wordt het niet tijd om de site weer in te wisselen voor het echte leven?

Laat mensen hun eigen proces. En als ze niet verder komen dan slachtofferschap, dan hebben ze misschien nog een keer een klap op de bek nodig. Nou, die komt vanzelf wel dan!

Ik kan me overigens ook herinneren dat het me moeite kostte om me van deze site los te maken, dat ik daar bewust werk van moest maken. Toch denk ik ook dat als je echt verder wilt, dat moment wel moet komen, de laatste stappen naar gezond zijn. Bovendien, de sterke, wijze vrouw zijn met het gelijk aan je zijde is ook een hele eenzame positie. En ik denk dat je beter verdient, of jezelf beter mag en kunt gunnen.

Troost je, ik ga hier geen gewoonte van maken als nog een prediker op deze site, die blijft preken tegen predikers, want ik ben zo weer weg. Maar wilde dit toch gezegd hebben.

afbeelding van chelle

# Hugh riding a wave

Geen idee wat ik met jouw betoog over Narcisme ‘moet’, lucifer.

Zelf vind ik deze op mijn blog nauwelijks van toepassing. Er is en wordt op dit forum regelmatig over geschreven, links gedeeld, boektitels uitgewisseld. Genoeg kanalen om jezelf uit te leven. Er zijn hier gebruikers aanwezig bij wie dat thema veel actiever speelt en er ook veel meer mee bezig zijn. Daar had het veel beter gepast, maar heb ik je opmerkelijk genoeg nooit zien verschijnen met dit ‘relaas’.

Maar even kijken of ik het kan volgen: tussen al die blogs en reacties die hier specifiek over narcisten en de slachtoffers/’overlevenden’ gaan of hier naar verwijzen, wordt jij het meeste geprikkeld door mijn blog, dus? Een blog die, hoe apart, in de kern ook nog eens over iets heel anders gaat. Maar de fragmenten waar ik, voor het eerst ook nog eens, heel even een deurtje openzet naar mijn persoonlijke ervaring en die maar zo’n 20% van mijn gehele tekstblog innemen, die grijp jij aan om je hier op het forum aan te melden. Hop-hop-hop: rechtstreeks richting mijn blog.

En dan, ergens aan het eind van je Narcisme-monoloog, wordt je werkelijke intentie zichtbaar in dit fragmentje:

Citaat:

“(..) niets anders dan bijval voor jouw grote gelijk, dan is je aanwezigheid hier mogelijk niet meer zo zuiver gemotiveerd. En dat denk ik, eerlijk gezegd. Van jou Chelle en van je onvermijdelijke vaste bijvalmaatje idem.”

Zo’n lap tekst over je Narcistische ex produceren, simpelweg om als ex-gebruiker die hier verder nooit reageert, uiteindelijk bovenstaande mening over mij te komen ventileren en dan ook nog even mijn ‘onvermijdelijke vaste bijvalmaatje’ erbij trekken. Voor iemand die hier, volgens zeggen, alleen nog maar ‘af en toe kijkt’, een bijzondere opmerkzaamheid. En dan nog durven spreken over ‘zuivere motivaties’...

Uhuh. En ik ben 'Hugh Hefner' en typ dit vanuit de jacuzzi in mijn Playboy Mansion...

afbeelding van lisever

Don Quichelle

Oeh, heb je mij even ontmaskerd en verduiveld... Of is mijn naam wellicht een samentrekking van voor- en achternaam en ben ik toch niet de lichtbrenger (positievere interpretatie) die je daarvan probeert te maken? Ben ik een bekende vijand in een nieuw jasje, of ben ik misschien toch gewoon degene die ik zei en zeg te zijn? Zou immers óók kunnen!

Hoe dan ook, een paar opmerkingen. Taalvirtuositeit bewijst zich niet enkel in schrijven, maar ook in lezen, zowel de letterlijke teksten, als tussen de regels door. Ik was en ben niet je vijand (zij het dat je bitterheid me nu wel wat op de zenuwen werkt), sterker, ik meende iets te herkennen. En in tegenstelling tot je volgelingen denk ik dat ook jij - of prefereer je 'zelfs jij' - gebaat bent bij een kritisch tegengeluid. Of daar gebaat bij zou kunnen zijn, als je het toe zou laten.

Waar ik me schromelijk in heb vergist is dat je dat stadium voorbij bent. Je ligt in de loopgraven en iedereen die niet meteen met je meejuicht is blijkbaar je vijand. Very Bush of you.

Je zegt dat je voorkeur geeft aan vragen, maar gebruikers die je vragen stellen zoals Petals of ik laat je of links liggen, of overspoel je met buitenproportionele nieuwe gal.

Waar ik me daarmee ook in vergist heb is hoe intens belangrijk dit forum voor je is. Je virtuele personage in de krochten van het liefdesverdriet. Ik zag het als mogelijke verstarring, als symptomen van einde houdbaarheid hier waar je alleen zelf nog een kleine stap in zou moeten nemen, maar wat ik nu zie is iemand die vecht tot op het bot voor haar bestaansrecht hier, het moet een levenslijn voor je zijn, denk ik nu.

Ik kan dan niet anders dan je veel succes te wensen daarmee!

Ik denk wel dat als je niet een tikje inbindt, je vanzelf een keer verwijderd gaat worden. Je gevecht is een brandhaard hier en uiteindelijk zal dat in mijn beleving niet houdbaar blijven.

Maar, wie weet. Ik zal er iig geen hout of olie meer opgooien.

Succes en groet,

Lisever

afbeelding van chelle

# The Burka

@lisever

Je 2e reactie is veel van hetzelfde. Ik voel ook niet de behoefte om het beeld dat jij kennelijk graag van mij wenst te scheppen, bij te gaan stellen. Jij mag dat van mij vinden. En waar jij de naam van 1 gebruiker vermeldt in de zin 'dat zij mij vragen stelt' en ik 'haar links laat liggen' kan ik heel duidelijk zijn: kijkende naar de 'bijdragen' die zij hier leverde, ervaar ik haar niet als iemand die mij benaderd met oordeelloze, oprechte vragen. Ik ervaar wel veel zuur, onbereidheid en giftige verwijten en daar hou ik wijselijk afstand van. Niet relevant, voor mij. Dat besluit mag ik nemen, toch?

Toch, lisever, is jouw plotselinge ‘verschijning’ hier op mijn blog niet helemaal voor niets. Jij legt namelijk, hoewel dat vermoedelijk niet jouw intentie was, weergaloos het element van ‘onveiligheid’ bloot op dit laagdrempelige, voor een ieder zonder account toegankelijk forum.

Wat kom jij hier precies doen? Wie ben ik voor jou? Over ‘Chelle’ is er van alles te vinden en te lezen, maar wie ben jij eigenlijk?

Als #beelddenker vind ik jouw aanwezigheid uitermate fascinerend.

Zichzelf introducerend is dus deze ‘iemand’ (volgens zeggen, een ‘ex-gebruikster van bijna een decennium geleden’) die verklaart op dit forum ‘nog af en toe (mee) te kijken’ met de bewegingen die op dit forum gestalte krijgen. Krijgt vanaf haar ‘gluurders’-venster inzage in de verscheidene ‘gebruikers’, gaat kennelijk op 1 ‘personage’ hier haar eigen beeldvormingen loslaten en wordt vervolgens zodanig geprikkeld door de commotie die zich om dat (niet eens dagelijks aanwezig) forumlid manifesteert, dat er dus ergens ‘het besluit’ wordt genomen: “hier moet ik ook wat over zeggen!”

Klikt op ‘nieuw account aanmaken’, gaat voor zichzelf een naam kiezen om, inmiddels genezen van ‘ldvd’, zich juist op een ldvd-forum aan te melden zodat deze ‘iemand’ zich ook eventjes in het oproer kan laten horen. Niet – en deze is ook nog eens mateloos intrigerend – om een objectief geluid te laten horen. Nee, om Chelle ‘het licht’ te komen brengen.

Als ‘gluurder’, verwacht ik op z’n minst dat je goed om je heen hebt lopen kijken. Los van dit blog waar ik me nu wat actiever in laat zien, is mijn aanwezigheid op dit forum normaal gesproken zeer selectief en in tijdsuren vrij beperkt. Mijn (sociale) leven vindt geheel buiten dit forum plaats en ik maak die scheiding ook. De ‘lappen tekst’ komen voort uit passie hebben voor het schrijven (ben ik overigens niet uniek in), geïnteresseerd zijn in sommige thema’s die op dit forum hier en daar voorbijkomen en mijn behoefte aan uitwisselingen. Maar ook op dat gebied ben ik, op deze blog na, nauwelijks nog actief.

Jouw ‘goed bedoelde en uiteraard zeer ‘zuivere’ adviezen waar je het verbindt aan ‘het kritisch naar jezelf kunnen kijken’ gekoppeld aan forumactiviteit, de lengte van teksten (hoewel dat overigens ook aardig kan oplopen als je op 1 blog maar eindeloos met talloze reacties blijft terugkomen) en de mate waarop dit forum wordt omgedoopt tot een gezellige virtuele huiskamer, zijn met alle respect (als ik dan om me heen kijk) veel beter van toepassing op andere gebruikers. Net zoals het refereren aan mijn 'onvermijdelijke vaste bijvalmaatje', alsof er op dit forum niet genoeg voorbeelden zijn aan te wijzen waar dat principe van 'bijvalmaatjes' ook bij het verschijnen van andere gebruikers zichtbaar wordt. Maar die objectiviteit lijk je dan weer niet te kunnen hanteren.

Ik probeer me het plaatje even voor te stellen, hoe dit binnen komen stormen als Anonymous Person zou worden ervaren door alle prominent dagelijks urenlang aanwezige gebruiker hier. Even denkende aan wat talloze gebruikers hier zelf allemaal op het forum over zichzelf en hun dagelijkse leven neerpennen, met anderen delen en welk beeld er dan kan worden gevormd. En stel je dan eens voor dat iemand die zich introduceert als ‘ex-gebruiker van decennia geleden’, waar niks over terug te vinden is en waar je dus ook geen enkel beeld over kunt of hebt kunnen vormen. Maar die 'iemand' krijgt inzage over iedere gebruiker die zich hier met een account in het open veld laat zien, verschijnt uit het niets en begint zich dan even uit te spreken over 1 specifiek personage en zijn/haar reilen & zeilen op het forum.

Begint gebruikers dus ongevraagd adviezen te geven ‘of het niet eens tijd wordt, gezien het feit dat er zichtbaar dagelijks vele uren aaneengesloten op dit forum wordt vertoeft, om de site weer in te wisselen voor het echte leven’? De vraag wordt gesteld ‘wat er nog te zoeken of te winnen is door het gebruik van deze site’?

Die, wanneer er ergens weer eens wordt geschreven over een specifiek thema dat sommige gebruikers op dat moment bezighoudt, narcisme bijvoorbeeld, of ‘die gekke ex’, of boeddhisme, of ‘afstand & rust’ -- er even moet worden ‘mee gegegeven’ dat als je doorschiet in je predikersrol, ‘je beter kunt vertrekken’. En ‘of het nog wel zuiver is wat je zelf doet, ongeacht of je gelijk hebt of niet’.

Zich begint uit te laten over bijvoorbeeld gedichten die worden geschreven, date-verhalen die worden gedeeld, of de muziekclipjes die gebruikers onderling uitwisselen en dan: ‘waar je dat eigenlijk voor doet’? En, als de zich uitsprekende gluurder eenmaal goed op dreef is, psycho-analyserend in gebruikers probeert te duiken waar ooit werd losgelaten ‘werkeloos te zijn’, of ‘al jaren bezig de ex te vergeten’, of ‘de worsteling met verwachtingen van de maatschappij’ je dan de vraag gaat stellen ‘of je nog in staat bent ook kritisch naar jezelf te kijken daarin’.

Ik blijf het apart vinden dat dit hier nog steeds mogelijk is, terwijl dit soort 'open deuren'-policy op andere fora grotendeels al uit veiligheid goed zijn dichtgespijkerd. Daar zul je niet een Posse van steeds weer op het forum verschijnende (al dan niet zogenaamd) nieuwe gebruikers zien opduiken die zich, gehuld in een virtuele burka, uit het niets even komen mengen in roerige conflicten die tussen medegebruikers ontstaan. Daar mag je bijvoorbeeld pas reageren, wanneer je jezelf hebt voorgesteld en tenminste 1 blog hebt geschreven.

Dat elk ‘iemand’ hier zomaar even, vanaf die anonieme gluurdersrol transformerend in een participantenrol, van alles over gebruikers, of maar 1 gebruiker, kan komen ventileren breekt in mijn beleving direct de basisfundamenten van de algemene veiligheid hier af.

Ik ervaar dit soort ‘aanwezigheden’ in ieder geval als bijzonder onveilig en niks toevoegend. Ik weet namelijk niet met ‘wie’ ik precies te doen heb. Lijkt mij in ieder geval niet zo gek dat ik dan in opperste staat van ‘op je hoede zijn’ ben. Het lukt mij nog om dit soort aanwezigheden af te serveren naar de schemerzone waaruit ze uitspruiten. Maar wat als je kwetsbaarder bent? Je geïntimideerd voelt doordat ene Anonymous Person zich even met delicate info over jou tot je komt richten?

Waarom zou ik, gebaseerd op bovenstaande schets van een ‘voyeur’ die zich hier aanmeldt en even binnen komt vallen vanuit de drijfveer ‘ik moet die Chelle vertellen waar zij baat bij zou hebben’, jou ergens ook maar serieus moeten nemen, lisever? Je biedt het aan onder de noemer ‘uit herkenning’, maar er lijkt iets in de kelder te rommelen. Heeft niks te maken met ‘bitterheid’, maar alles met scepsis en waakzaamheid. Zo moeilijk is het niet om in te spelen op de onderbuikgevoelens die in een (forum-)gemeenschap bestaan. Noem 'brandhaard' in dezelfde zin als 'Chelle die uiteindelijk verwijderd zal worden als zij niet inbindt', en je hebt jezelf meteen een positie verworven.

Daar ben je dan in ieder geval wel in geslaagd.

Wellicht voor jou een interessante vraag om je eerst eens af te gaan vragen of je wil blijven reageren op een gebruiker die jou nu, Ms Anonymous, voor de 2e keer te kennen geeft er niets mee te kunnen. Of, beter gezegd: er gewoon niets mee te willen.

Blijven terugkomen met hetzelfde, gaat toch die kant van ‘prediken’ op, nietwaar? Knipoog

afbeelding van pallmallwoman

Wave................

Helaas ook ik kan me niet onthouden om op dit blog te reageren, ik moet in deze voor chelle opkomen, en niet omdat zij mij manipuleert,(zoals vele beweren) of omdat zij dit of dat, maar omdat er duidelijk niet gelezen word wat er geschreven staat!
Ook ik ben geschrokken van de kop van chelle, en met schrikken bedoel ik ook schrikken.... ik die zelf deze ziekte heeft.... en het dan als kop te lezen krijgt schrikt zich dood....

ECHTER.... en daar ben ik heel eerlijk en oprecht in, het is niet wat een ieder leest, of begrijpt wat chelle met haar tekst bedoelt, dat zij aan geeft in een blog dat haar tekst uit zn verband word gehaald, dat is een feit!
want dat gebeurt gewoon, chelle(en sorry chelle dat ik hier voor jou spreek) heeft een eigen manier van mensen te benaderen, een manier waarin IK heel veel gehad hebt...een manier waar een ander niets mee heeft, en dat mag, daar is het een openbaar forum voor.

dat zij nu afgebrand word op het feit van haar manier van reageren, is beneden alle peil....
kiki en nu spreek me even uit tot jou....
Ik vind en dat is mijn mening dat jij niet helemaal eerlijk bent naar de forum gebruikers hier.
je brandde een paar weken geleden torn af dat hij wel niet om vrouwen zou geven, en dat hij het slaan wat jou is overkomen toe zou laten...en daarbij hebben zou kijken...ik heb je er toen over aan gesproken dat je te ver ging....
nu spreek je in een een bericht van chelle uit dat zij bot en hard is, hoe bot was jij toen?
kiki ik begrijp jou niet, je geeft aan dat chelle botte reacties geeft, waar zij in mijn beleving bijna niets gepost heeft, maar jij volgens mij, de naam chelle in het zoeksysteem heeft opgezocht en alles van chelle gelezen heeft( al dan niet met info van een ander) (gezien een eerdere blog van jou)
Bovendien geef je chelle eerst een veertje dat zij een boek moet schrijven, om vervolgens een uur later de boel weer op te naaien en haar te vragen of chelle ook een narcist is??? en een blog aan te maken over narcisme.....

wat ik me afvraag met jou wisselende stemmingen? ben jij dan ook een narcist, of zit er iets in van schrizofenie?
eerder blafte je mij publiekelijk ook af, om vervolgens een prive mail te sturen, met daarin een oprechte sorry
waarom ik jou dit vraag lijkt me duidelijk, omdat ik het niet begrijp???....het ene moment reageer je zo, en het andere moment weer totaal het tegenovergestelde? alsof je van gedaante wisselt of een slokje op hebt....
Ik heb jou in een prive mail aan gegeven dat ik de dingen zeg die ik zeg, maar ze vaak niet zo hard meen zoals ik ze schrijf...
ik schrijf zoals ik zou praten met al mijn bewegingen en emoties erbij,waarin jij duidelijk aangeeft ook zo als mij te zijn.... dat kan verkeerd over komen op een site als deze maar so be it.....

ik zie nu jou reactie op 3tig, een vrouw die niets verkeerds zegt maar waar jij gelijk bij in de stress en aanval schiet, waarin ik je mee zou willen geven, kijk eens naar jezelf! en nee dat bedoel ik niet verkeerd, maar opbeurend, tis maar net hoe je zoiets leest en op pakt....

@petals, niemand maar dan ook niemand heeft gezegd dat jullie dekentjes, en aaitjes(waar de aaitjes bewust genegeerd worden) en jullie (narc haters) weg moeten blijven van dit forum, snap dan ook niet zo goed waarom je zo minachtend naar chelle uit moet halen, met : newsflash....flash...flash:
1. hebben we hier geen echo en 2. wie ben jij dan om te zeggen dat het hier niet veranderd, ook jij LEEST duidelijk niet waar chelle voor staat, heeft zij aangegeven dat deze verhalen niet gepost mogen worden?? heeft zij aan gegeven dat, dat al schrijf je 280583859039 keer over jou gekke ex, dat dat niet mag??
openbaar forum een ieder mag pennen wat hij of zij wilt...zo ook chelle en zo ook torn, daar heeft een petals news flash flash flash niet met te maken.....zodra we toch echo...en).....(gooi ik er ook 1 in)

NEE ook dat heeft zij niet geschreven, dat is duidelijk wat jij er van maakt en iets wat een ander er van maakt, en die andere zijn duidelijk via alle kanalen, opgeroepen... om chelle een hak te zetten, want.... wat nou als we chelle uit haar tent lokken dan krijgt zij misschien wel een ban? publiekelijk de admin inschakelen over het woord spaans...terwijl je duidelijk NIET leest wat zij bedoelt?

de enige reactie die hier op de blog van chelle die STAAT, is de reactie van hortensia, en ook ik kan me daar in vinden, ze heeft gelijk, chelle maakt een punt, een punt die voor een ieder belangrijk kan zijn... is haar punt voor de narc haters niet belangrijk...let it go en probeer niet je gelijk te halen om op haar reacties te reageren...
ik zag iemand van de week schrijven, ieder zijn eigen mening, deze geld niet voor chelle, en torn want zij mogen hun mening blijkbaar niet geven, geven deze 2 hun mening wel (ongeacht wel of geen LDVD) het word NIET geaccepteerd...en dat is wat mij stoort....

@lisever, ik weet niet waar jij vandaan komt ineens, maar ook voor jou geldt, net zoals voor een ieder hier laat de gebruikers hier met rust of ze nu wel of geen LDVD meer hebben, wie ben jij om te oordelen wat een ieder hier komt doen??

l die lappen tekst, inclusief citaten, cursiefjes, vetgedrukte zinnen voor extra nadruk, waar doe je het nu eigenlijk echt voor? En ben je nog in staat ook kritisch naar jezelf te kijken daarin? Wordt het niet tijd om de site weer in te wisselen voor het echte leven? schreef:

ik geloof niet dat jij diegene bent om daar over te oordelen?

wat ik met deze blog zeggen wil laat een ieder in zn waarde, zo ook chelle en torn....laat hun de ding doen waar ze vele forumgebruikers mee steunen en helpen,waaronder mij..... ben je het er niet mee eens! laat het langs je heen glijden en doe je eigen ding.

Liefs pallmallwoman

en nee dit is geen aanval naar gebruikers toe, maar vraag jezelf wel af waarom je zo fel reageert op een ander? misschien een eye opener om naar jezelf te kijken.....

afbeelding van kiki70

Citaat: kiki ik begrijp jou

Citaat:

kiki ik begrijp jou niet, je geeft aan dat chelle botte reacties geeft, waar zij in mijn beleving bijna niets gepost heeft, maar jij volgens mij, de naam chelle in het zoeksysteem heeft opgezocht en alles van chelle gelezen heeft( al dan niet met info van een ander) (gezien een eerdere blog van jou)
Bovendien geef je chelle eerst een veertje dat zij een boek moet schrijven, om vervolgens een uur later de boel weer op te naaien en haar te vragen of chelle ook een narcist is??? en een blog aan te maken over narcisme.....

wat ik me afvraag met jou wisselende stemmingen? ben jij dan ook een narcist, of zit er iets in van schrizofenie?
eerder blafte je mij publiekelijk ook af, om vervolgens een prive mail te sturen, met daarin een oprechte sorry
waarom ik jou dit vraag lijkt me duidelijk, omdat ik het niet begrijp???....het ene moment reageer je zo, en het andere moment weer totaal het tegenovergestelde? alsof je van gedaante wisselt of een slokje op hebt....
Ik heb jou in een prive mail aan gegeven dat ik de dingen zeg die ik zeg, maar ze vaak niet zo hard meen zoals ik ze schrijf...
ik schrijf zoals ik zou praten met al mijn bewegingen en emoties erbij,waarin jij duidelijk aangeeft ook zo als mij te zijn.... dat kan verkeerd over komen op een site als deze maar so be it.....

Ik zelf een narcist???? Nou ik kan je vertellen dat ik mezelf ook heb laten testen op een stoornis, ze zeggen weleens waar je mee omgaat wordt je mee besmet, ik maakte me inderdaad zorgen om mezelf, maar ik heb geleerd om van me af te bijten, en niet als een zielig hoopje toe te kijken. En als er al vele zeggen dat chelle bot reageert dan zal het wel niet AAN MIJ LIGGEN!!!
Laat ik daar even duidelijk in zijn.

Kiki

En p.s wat fijn voor Chelle dat je voor chelle opkomt. Dat geeft haar weer een fijn gevoel...

afbeelding van pallmallwoman

@kiki

ook hier reageer je weer

bot

hahaha WHY........ik zei eerder een schrizofeen als een narcist... kwestie van lezen dame!

Citaat:

En p.s wat fijn voor Chelle dat je voor chelle opkomt. Dat geeft haar weer een fijn gevoel...
.

yep zal voor een chelle die nergens vatbaar voor is, een FIJN gevoel geven....

LEZEN KIKI, BEGRIJPEND LEZEN, alvorens te reageren......dat bedoel ik dus....ga eens bij jezelf te raden, als jij gestalkt word door je exvriendje op zn scooter en je vind alsnog de energie om op mij te reageren, dan vraag ik me af waar jou prioriteiten liggen schat....

afbeelding van kiki70

pallie

Je LEEST het verkeerd... het was niet BOT maar sarcastisch... daar weet jij ook alles van, sarcastisch zijn op een fijne manier...

Ik begrijp heeeel goed waar jij mee bezig bent, het lukt je alleen niet. In jou ogen is iedereen narcistisch

Get a life

afbeelding van pallmallwoman

@kiki: sarcastisch? wie? jij of ik?

Sarcastisch op een fijne manier....kiki grow up? Was jij niet diegene die me dit schreef????

Citaat:

Pally,

Ik wil je even mijn excuses aanbieden, ik zie ook dat je het allemaal goed bedoeld.
Ik hoop dat je het wilt aanvaarden? Ik heb het in ieder geval geprobeerd.

Kiki

Waar ben IK mee bezig dan volgens jou???

Stuur me geen exuuus als je er geen flikker van meent kiki, t zegt meer over jou dan over mij....
Btw..
Ik zou ff me beklag doen bij admin bij deze, want uh pallmallwoman gaat over de scheef....pallie is trouwens voor de matties onder mij.....boah...dame waar ben je mee bezig????

afbeelding van kiki70

pallieeeeeeeeeeeeeeeeeee

APPLAUSJE VOOR JOU...ECHT IETS VOOR JOU OM PRIVE BERICHTEN OPENBAAR TE MAKEN WAT PRIVE BEDOELD IS ANDERS HAD IK HET WEL OP HET FORUM GEPLEURD. DAT ZIJN NOU LUIZE STREKEN EN ZO ZAL JIJ IN WERKELIJKHEID OOK WEL ZIJN. EN VOEL JE JE NOU TROTS PALLIE???? CHAPEAU VOOR PALLIE. ECHT JE BENT HEEL GOED BEZIG, IK WILDE WAT ANDERS ZEGGEN MAAR ZO IK VERLAAG ME NIET TOT JOU NIVEAU.

BAH WHOOP WHOOP.....

Ik wens je heel veel sterkte en beterschap...

afbeelding van brabbelbrabbel

Kiki

Moet dat?
Die dikgedrukte letters.

afbeelding van kiki70

brabbelbrabbel

Ja dat moet, ze kan het anders niet lezen, althans begrijpend lezen lukt dan niet. Een stofje in de hersens maakt dat niet aan

afbeelding van pallmallwoman

Laten we het niet over

Laten we het niet over stofjes hebben kiki want daar is deze dame niet vatbaar voor daar hebben we andere voor die deze hersenkrampjes fijn vinden, jou soort waarschijnlijk kiki....begrijpend lezen heeft namelijk niets met stofjes te maken, even voor jou info!

afbeelding van kiki70

pallie

Weet je pallie, je zegt tegen mij dat ik begrijpend moet lezen... wat denk je van jezelf?

afbeelding van pallmallwoman

@kiki

TOP.... dame....applausje voor jou...weet je wat ik zo fijn vind? Je hebt 3 woorden met me gewisseld, en dan toch deze reactie! Je bent echt n topper, en zo geloofwaardig ook,! met je sterkte....ik wens t je ergste vijand niet toe dame, let op je woordjes....

afbeelding van kiki70

pallie

pallmallwoman
07/06/2014 - 10:46
Excuus aanvaard, pallie lijkt soms bot...en is soms ook bot, maar ben liever eerlijk dan achterbaks, ik hoop dat je dat snapt..

Pallmallwoman

HEB JIJ ZELF EEN STOORNIS PALLIE?????

afbeelding van pallmallwoman

kiki

Hahaha....TOP kiki....alleen bereik je er niets mee....aamgezien ik eerder dit schreef...

Citaat:

Ik heb jou in een prive mail aan gegeven dat ik de dingen zeg die ik zeg, maar ze vaak niet zo hard meen zoals ik ze schrijf...
ik schrijf zoals ik zou praten met al mijn bewegingen en emoties erbij,waarin jij duidelijk aangeeft ook zo als mij te zijn.... dat kan verkeerd over komen op een site als deze maar so be it.....

Wat is je punt dame????

afbeelding van kiki70

Pallie

Een prive mail is een prive mail en die hoor je niet te openbare... anders heet het geen prive mail...

Als ik je voortaan iets wil zeggen dan pleur ik het wel op het forum okee?

Ik ben er nu klaar mee, ik heb alles al gezegd

afbeelding van pallmallwoman

top

Voor diegene die een prive mail die je eerder naar een ander openbaar gooide....sta voor wat je zegt dame....dan pas ben je geloofwaardig.... vieuw fijn dat je klaar bent....dat gehakketak van jou is wel n dingetje....brrrrr

afbeelding van kiki70

gehakketak

Mens ga naar bed, je zal wel moe zijn...

afbeelding van pallmallwoman

Doodop....

Doodop....

afbeelding van kiki70

PALLIE

ach pallie toch, heb ik een gevoelige snaar geraakt? Jij hebt er bij mij wel 10 geraakt en mij hoor je daar niet over, ik denk dat wij het zelfde hebben, maar mij hoor je niet klagen...

afbeelding van pallmallwoman

Nee hoor dame jij hebt bij

Nee hoor dame jij hebt bij mij ABSOLUUT geen snaar geraakt...zolang jij je niet in leeft in een ander zal je niemand raken en zeker mij niet.....

afbeelding van kiki70

pallie

Ik leef wel mee in een ander... en zeker als het om ziektes gaat en als daarmee gegooid wordt, dat raakt mij...ik ga er verder niet op door. Maar ik zeg wat ik denk en dat doe jij ook...KLAAR!!!

afbeelding van pallmallwoman

Tuurlijk doe ik dat ook, jij

Tuurlijk doe ik dat ook, jij bent namelijk niet de enige die hier kan en mag reageren....

afbeelding van kiki70

pallie

whoop whoop

afbeelding van pallmallwoman

Leukert....

Leukert....

afbeelding van torn

Modderworstelen

Citaat:

en zeker als het om ziektes gaat en als daarmee gegooid wordt, dat raakt mij..

Als iets je persoonlijk raakt is het altijd je goed recht omdat kenbaar uit te maken richting een ander. Zoals je dat ook doet binnen de diversiteit aan relatie-vormen in de off-line wereld doet......zonder een lading van verwijten en uit de context te trekken wat iemand zegt. Zoals Verdrietig dat op een hele emotioneel volwassen manier zonder verwijten aan Chelle kenbaar maakt.

Maar,...misschien kunnen we een modderworstel gevecht organiseren in Pallie's zandbak. Pallie in rode bikini en Kiki in een blauwe. Grijns
* In the red corner ........*
Krabben, bijten en aan de haren trekken is verboden.

Regel ik wel de weddenschappen die afgesloten kunnen worden.
*wrijft al in de handjes van het extra zakcentje wat er over de balk te gooien zal zijn.*

Natuurlijk wel even uitkijken dat je niet gaat zitten worstelen met elkaar in dat hoekje waar ik in hoge nood even stiekem heb.

*even in de relativering om terug te gaan naar de kern van Chelle's blog en reacties.*

afbeelding van pallmallwoman

modderworstelen@torn

Ik wil eerst mn witte bikini aan, ipv een rode, en kiki wil misschien wel een andere kleur!

Ow iee denk je echt dat er centjes over de balk word gesmeten?

Lieve torn, mag t aub in een andere zandbak? Ben zo bang dak in dat hoekje van jou tetrecht kom.....dat moet ik niet willen...bovendien is pallie dr zandbak niet gebouwd om te worstelen....Knipoog

afbeelding van hortensia

#worstelpakjes-Chelle

Zooooo dit op de vroege morgen bij mijn geliefde bakje koffie ....
Niet dat ik de behoefte heb om pb s openbaar te maken maar wat pallmallvrouw aanhaalt klopt wel , ook ik heb die ervaring mogen hebben , dat ik eerst finaal werd afgebrand op de site en vervolgens een pb kreeg met excuses . Niet in het openbaar maar via pb dussss....
Kiki je hebt vanaf het begin van jou aanwezigheid hier dus een beetje die reputatie.

Echter denk ik dat met zoveel mensen hier met al hun sores en verdriet hun karakter wel degelijk ook komt bovendrijven virtueel als in real , want het is het persoon achter wat geschreven wordt. Wanneer men boos wordt en hoe men reageren kan op anderen wanneer het niet strookt met hun eigen interpretatie.
Daarbij vermoed ik dan ook , het collectief gedrag wat ontstaat wanneer iemand zijn hoofd iets boven het maaiveld uit durft uit te steken dat alom niet gerespecteerd wordt , net als in real , men moet meelopen in de kudde . Je mag vooral niet anders, beter of eigenzinnig zijn. Het collectief zal proberen dit persoon terug te fluiten en zodanig aan te willen passen zodat het zij niet het gevoel hebben dat dit persoon enigszins boven hun staat . Want die angst dat dat gebeurt ... of hun eigen tekortkomingen doet inzien.
Eigenlijk had men zelf wel zo willen zijn.......en akeliger wordt het nog als er nog iemand is die precies dezelfde neigingen heeft als diegene met haar hoofd in dit geval, boven dat maaiveld uitsteekt , ook die talenten heeft , dan wordt het bijna als bedreigend waargenomen....

Ik vind het werkelijk grandioos (sarcastisch) , dat Chelle zulke inhoudelijke goede reacties geeft en andere mensen daar woorden en zinnen uit willen gaan halen en het op een weegschaal gaan leggen ..... waar komt die drive vandaan vraag ik me in alle ernst af , eigenlijk met een glimlach om eerlijk te zijn , want het is prachtig om te kunnen waarnemen dit hele gepeupel , waarbij meerdere mensen 1 persoon die niets verkeerd doet , integendeel zelfs , aan de schandpaal proberen te nagelen. Verbijsterend ....

afbeelding van petals

Citaat: Eigenlijk had men

Citaat:

Eigenlijk had men zelf wel zo willen zijn.......en akeliger wordt het nog als er nog iemand is die precies dezelfde neigingen heeft als diegene met haar hoofd in dit geval, boven dat maaiveld uitsteekt , ook die talenten heeft , dan wordt het bijna als bedreigend waargenomen....

Ik vind het werkelijk grandioos (sarcastisch) , dat Chelle zulke inhoudelijke goede reacties geeft en andere mensen daar woorden en zinnen uit willen gaan halen en het op een weegschaal gaan leggen ..... waar komt die drive vandaan vraag ik me in alle ernst af , eigenlijk met een glimlach om eerlijk te zijn , want het is prachtig om te kunnen waarnemen dit hele gepeupel , waarbij meerdere mensen 1 persoon die niets verkeerd doet , integendeel zelfs , aan de schandpaal proberen te nagelen. Verbijsterend ....

Hortensia, de grootheidswaanzin druipt er weer van af. En deze reactie is volgens mij tekenend voor het probleem hier op de site.

Dit zijn precies de 'woordjes' waar wij op doelen. Jij wordt er ook steeds beter in, Pallie ook.
Altijd een ander die niet leest, altijd een ander die het fout ziet, een ander die de reacties niet weet te waarderen. En in diezelfde reactie wordt die ander weer even uitgescholden voor: eigenlijk ben je gewoon jaloers, eigenlijk ben je zo debiel dat je niet eens begrijpend kunt lezen, eigenlijk zou je net zo willen zijn, eigenlijk zijn jullie gewoon minder slim en erger je je aan Chelle die slimmer is en eindelijk een keer inhoudelijk weet te reageren. Eigenlijk zijn jullie gepeupel waar ik met een glimlach op toekijk, want wat moet je er mee he, ze begrijpen er niks van! En Chelle doet niks verkeerd, jullie begrijpen alleen haar moeilijke taalgebruik niet. LEZEN!!! We lezen potverdrie gewoon al 2 jaar lang niet he... wat is er toch mis met ons?

Dat mag allemaal maar gezegd worden op dit forum. En als je er wat van zegt, dan ben je een kleuter die naar de admin rent.

De hele discussie gaat NIET om de inhoudelijke reacties van Chelle of Torn, die zijn sterk. Maar gewoon respect tonen voor elkaars inhoudelijke reacties, dat lijkt niet meer mogelijk. Onder het mom van 'neutrale, constructieve en zuivere taal' worden de woorden steeds explicieter. Het is verboden daar aanstoot aan te nemen, want dan nagel je iemand aan de schandpaal. Terwijl Chelle en Torn al jaren bezig zijn met anderen aan de schandpaal te nagelen.

Ik zou zeggen, blijf vooral Chelle verdedigen, blijf vooral zelf ook anderen denigrerend toespreken, dan voel je jezelf misschien weer wat beter?

Waar komt dat toch iedere keer vandaan, die wens om naar beneden te trappen, om je in kleurrijke bewoordingen over medeforumgebruikers uit te laten?

afbeelding van kiki70

petals

Ze weten niet beter. Nu is kiki de lul. Ik zeg niets meer. Ze bekijken het maar
dit forum zit op een zinkend schip. Ik lach me kapot!!

afbeelding van hortensia

@petals

Waar komt toch dat gevoel vandaan dat er naar beneden wordt getrapt??

afbeelding van hortensia

@Petals #Chelle

waar kan jij het uit terug halen dat Chelle voor een ander geen respect zou hebben getoond ?? In mijn beleving verdraai je nu ook enigszins de hele situatie , het is een wij tegen 1 persoon ( Chelle) en eerder een wij tegen iemand anders. Dat vind ik dus iets minder , om met zijn allen iemand aan te vallen zonder dat er nu werkelijk een goeie reden voor is. Als Chelle reageren wil op een blog , waarin blogschrijver zelf aangeeft dat Chelle haar reactie juist goed is , aan haar reactie echt iets heeft , waar maken anderen zich dan druk om. Je zou toch eerder denken : goh wat fijn dat het mens een beetje geholpen is door de reactie van Chelle .
Of het moet zo zijn , dat er al een poosje op Chelle werd geloerd om bij het minste of geringste met zijn allen ( want in de achterkamertjes zijn alle ergenissen over Chelle al tot den treure uitgekauwd ) en misschien nog bij enkele oude wrok welke blijkbaar nog niet diep genoeg was begraven , zo massaal de aanval openen.

Vervolgens komt er weer een spook om de hoek what else is new, ook dat hebben we eerder meegemaakt ...die ineens de behoefte voelt om een hele lap tekst te droppen , wat totale eenrichtingsverkeer is ... hoe zinloos en wat een bemoeizucht van een totale onbekende , waarvan niemand ook maar iets weet ! hoezo ??? vraag ik me dan af , wat bezielt je ?waardoor/ waarom voel jij je geroepen om dit te gaan doen ?? Vind je dat al de anderen het niet zelf aankunnen en wil jij de slimste van het klasje zijn , de grootmeester die even zijn talent wil hanteren als mede taalvirtuoos ? de lachers en bewonderaars op zijn hand wil hebben...jeziss wat sneu zeg ...

Staat niemand er bij stil dat Chelle ondanks dat ze gewoon heel veel weet en heel mooi kan schrijven , Chelle ook gevoelens heeft ? dat dit voor haar toch echt niet leuk is wat hier gebeurt terwijl zij voor een ieder wel klaarstond met hele goede reacties en hulp voor al die mensen die haar toen wel nodig hadden. Waarom zegt niemand eens iets positiefs over Chelle? Noem dan ook de plus punten eens .

afbeelding van kiki70

Hort

Je bent een meeloopster.... you go girl!!!

Het siert je niet